2017 онд тусгай зөвшөөрлийн талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын жилийн  тайланг ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.1.2 заасан хугацаанд ирүүлнэ үү. Тайлан төлөвлөгөө цахимаар хүлээн авах систем 2 сарын 15-ний өдөр 23:59 цагт хаагдахыг анхааруулж байна.

АМГТГ, ГХХ