Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2018 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 53 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-019275

2015.11.18

Сэлэнгэ

Орхонтуул

Гялалзах

Эс Өү Би Би Ти Майнинг ХХК

2

XV-019261

2015.11.18

Дорнод

Гурванзагал

Бургаст гол

Ухаа хурд ХХК

3

XV-019256

2015.11.23

Дорноговь

Дэлгэрэх

Өвөлжөөт

Рояал-Аранзтанс ХХК

4

XV-012250

2006.11.27

Өмнөговь

Баяндалай

Зурамтайн нуруу-1

Чингисийн харш цогцолбор ХХК

5

ХV-017099

2012.08.10

Төв

Баянжаргалан

Жаргалант

Жи Эл Ди Ви ХХК

6

XV-016902

2011.08.16

Төв

Баянжаргалан

Жаргалант

Жи Эл Ди Ви ХХК

7

ХV-019433

2016.05.12

Төв

Алтанбулаг, Баянхангай, Лүн

Хар уул

Гео хайгуул ХХК

8

ХV-019580

2016.06.12

Төв

Өндөрширээ

Их хайрхан

Гео хайгуул ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС