Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2018 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 26 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-015007

2009.07.20

Баян-Өлгий

Ногооннуур

Дулаан хар уул

Сансар сүлжээ ХХК

2

XV-014162

2008.09.16

Дундговь

Сайхан-Овоо

Цагаан-Овоо

Саруул сансар ХХК

3

XV-018997

2015.10.12

Говь-Алтай

Эрдэнэ

Эрдэнэ

Очир эксплорэшн ХХК

4

XV-019201

2015.11.10

Дорноговь

Алтанширээ

Цагаандэл

Ковертдайлинг майнинг ХХК

5

ХV-014788

2009.03.05

Говь-Алтай

Дэлгэр

Энгэр ухаа

Бигэрхайрхан ХХК

6

XV-014786

2009.03.05

Дорнод

Дашбалбар, Чулуунхороот

Их толгодын ар

Бигэрхайрхан ХХК

7

ХV-019160

2015.11.04

Дорноговь

Иххэт

Хэт

Түмэн ерөөлт ХХК

8

ХV-019092

2015.11.05

Дорнод

Дашбалбар

Эрдэнэ

Цэцжин ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС