Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 693 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-002391

2000.06.19

Төв

Сэргэлэн

Хошуу уулын уурхайн дээд

Алмазгрупп ХХК

2

МV-006588

2003.11.26

Баянхонгор

Галуут

Хоолой худаг

Хаангарди ХХК

3

XV-013443

2008.03.28

Баян-Өлгий

Толбо

Арцат цүнхэг

Орчлон-Орд ХХК

4

ХV-016691

2008.12.01

Өмнөговь

Цогт-Овоо

Хонгор овоо

И Эм Жи Ар ХХК

5

ХV-014750

2009.02.24

Дундговь

Баянжаргалан

Шохойт

Мегамайнз монголия ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС