Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 664 дүгээр шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-015148

2009.09.21

Өмнөговь

Мандал-Овоо

Ухаа-1

Ньюмандшир ХХК

2

XV-019772

2016.09.25

Сэлэнгэ

Орхонтуул

Шар толгой

Ковертдайлинг майнинг ХХК

3

XV-012759

2007.09.27

Увс

Наранбулаг

Хашаат хар

Наранбулаг шим ХХК

4

ХV-018918

2015.09.28

Ховд

Мянгад

Мянгад

Талын монгол групп ХХК

5

ХV-012075

2006.09.29

Дорноговь

Айраг

Дунд айраг

Мартин майнинг ХХК

6

XV-014268

2008.10.08

Дорнод

Баянтүмэн

Хөөвөр тал

Баян-Өндөр хайрхан ХХК

7

XV-014274

2008.10.08

Дорноговь

Хатанбулаг

Баянгийн овоо

Гөүюу эко монголиа ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС