Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь 2017 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  олгох сонгон шалгаруулалт зарласан.

        Сонгон шалгаруулалтанд оролцох аж ахуйн нэгжүүд саналаа 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17 цагаас өмнө Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 309 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад өгөх “саналын урилга”-ыг нийтэд зарласан.

        2017 оны 10 дугаар сарын 23ы өдрийн  17 цагаас өмнө тус байгууллагын 309 тоот өрөөнд орж ирэн сонгон шалгаруулалтанд оролцох саналаа бүртгүүлж байгаа хуулийн этгээдийг хамгийн сүүлийн оролцогчоор бүртгэн санал авах ажиллагааг дуусгавар болгохыг анхаарна уу.

                                                Утас : 263704

                        СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИСС