Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.13, Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны 256 дугаар тогтоол, Ашигт малтмал газрын тосны газрын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 560 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн нөхөх олговрын зориулалтаар шинээр тусгай зөвшөөрөл олгосон тул дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 560 дугаар шийдвэрээр цуцалсан болохыг мэдэгдье.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-013927

2008.07.25

Булган

Тэшиг

Цагаан жалга

Азаргын гол чонот ХХК

2

ХV-013490

2008.04.07

Булган

Тэшиг, Сэлэнгэ

Хөх чулуутын ам

Азаргын гол чонот ХХК

3

XV-012614

2007.08.03

Сэлэнгэ

Мандал

Сэл

Билүүт-Эрдэс ХХК

4

MV-016664

2010.09.27

Сэлэнгэ

Мандал

Сэл

Сэлмандал ХХК

5

ХV-012472

2007.05.29

Өмнөговь

Гурвантэс

Дэлийн хяр

Эф Эм Ай ХХК

6

ХV-013109

2007.12.26

Өмнөговь

Гурвантэс

Шаван уул

Мөнхийн номхон далай ХХК

7

XV-013108

2007.12.26

Өмнөговь

Гурвантэс

Тост-1

Намуунтод ХХК

8

XV-013107

2007.12.26

Өмнөговь

Гурвантэс

Дэрст толгой

Намуунтод ХХК

9

XV-014145

2008.09.10

Өмнөговь

Гурвантэс

Улаан сайр

Элбэг-Орд ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС