Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараах ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусгавар болсныг мэдэгдье.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XB-018398

Говь-Алтай,

Эрдэнэ

Гичгэнэ

10361.17

Ланд-Оре ХХК

2

XB-017913

Баян-Өлгий, Буянт, Сагсай

Сагсай

11437.1

Цэнтрал азиа нонферроус металл ХХК

3

XB-022541

Увс,

Цагаанхайрхан Завхан

Хар уул

25839.03

Хар-Алмандин ХХК

4

XB-022542

Баян-Өлгий, Сагсай, Улаанхус,

Цэнгэл

Билүү

12635.75

Хар-Алмандин ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс