АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2024 оны 227, 240, 241, 242 дугаар шийдвэрээр ашигт малтмалын дараах тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцалсныг болон хүчингүй болгосныг мэдэгдэж байна. Үүнд:

Цуцалсан

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэр

1

XB-019556

2016.04.22

Дорнод, Дашбалбар

1914.53

Тарвага-тай

Билэгтөгс дэлгэр ХХК

2

ХВ-019214

2016.04.27

Хэнтий, Жаргалтхаан

2312.96

Од

Найртын дэнж ХХК

3

MB-022419

2006.08.18

Баянхонгор, Галуут

344.04

Их тойруу

Гацуурт ХХК

Хүчингүй болгосон

1

MВ-017369

2012.05.22

Төв, Алтанбулаг

60.38

Налгар

Платинумланд ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс