Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу дараах ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусгавар болсныг мэдэгдье.

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XB-021974

Булган,

Бүрэгхангай

Хадан

411.77

Юнионголд ХХК

2

XВ-018462

Увс, Завхан

Мянга

2187.71

Юнионголд ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс