Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг өргөдлийн журмаар олгох үйл ажиллагаа эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан КХ-ээс Уул уурхайн кадастрын компьютерийн системд бүртгэгдсэн өргөдлөөр олгох боломжтой болон шүүхийн маргаантай байгаа талбай /тусгай зөвшөөрөл, хэлэлцэх шатны өргөдөл, орон нутгийн тусгай хэрэгцээ, улсын тусгай хамгаалалт, ЗГ-ын 289 дүгээр тогтоолын талбай, эдэлбэр газар, бичил уурхай, ЗГ-ын нөөцөд авсан талбайн давхцалыг арилгасан/ зургийн файлыг 2017 оны 8 дугаар сарын 25-ний өдрийн байдлаар танилцуулж байна.

1. Шинэ өргөдлийн талбай татаж авах

2. Шүүхийн маргаантай талбай татаж авах