Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Монгол улсын засгийн газрын 2014 оны  216 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 106 талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 2.3, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн “Сонгон шалгаруулалтын талбай батлах тухай” А/93 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрөл  авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

 

Д/д

СШ дугаар

Аймаг

Сум

Талбайн нэр

Талбайн хэмжээ /га/

Босго үнэ

1

СШ-106-1

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Цогт хайран уул

572.89

116,195,441.2

2

СШ-106-2

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Хашаатын хөндий

793.93

374,022,300

3

СШ-106-3

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Хар ат уул

2353.35

394,442,064.9

4

СШ-106-4

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Хар ат уул

487.53

89,510,126.40

 

 

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудаснаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг 572.89 га бүхий Цогт хайран уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

30

0.47

46

20

21.58

2

99

28

34

46

20

21.57

3

99

28

34

46

22

2

4

99

30

0.48

46

22

2

 

Босго үнэ: 116,195,441.20 төгрөг

 

Талбайн код: СШ-106-1

 

 1. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг 793.93 га бүхий Хашаатын хөндий нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

38

0.47

46

14

25

2

99

35

0

46

14

25

3

99

35

0

46

15

31.57

4

99

38

0.47

46

15

31.57

 

Босго үнэ: 374,022,300 төгрөг

Талбайн код: СШ-106-2

 

 1. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг 2353.35 га бүхий Хар ат уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

38

55

46

16

37.29

2

99

38

55

46

16

25.13

3

99

39

0.47

46

16

25.13

4

99

39

0.47

46

15

31.57

5

99

35

0

46

15

31.57

6

99

35

0

46

18

0

7

99

39

0.47

46

18

0

8

99

39

0.47

46

16

37.29

 

Босго үнэ: 394,442,064.9 төгрөг

Талбайн код: СШ-106-3

 

 1. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг 487.53 га бүхий Хар ат уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

30

22

46

17

6

2

99

30

22

46

15

31.57

3

99

29

0.43

46

15

31.57

4

99

29

0.43

46

17

6

5

99

29

18

46

17

6

6

99

29

18

46

16

49

7

99

29

37

46

16

49

8

99

29

37

46

17

6

 

Босго үнэ: 89,510,126.40 төгрөг

Талбайн код: СШ-106-4

 

 

 1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2023 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.

 

 1. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч

аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2023 оны 10 дугаар сарын 17-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209 тоот өрөөнд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

 

 1. Ирүүлсэн саналыг Ашигт  малтмал газрын, тосны газрын даргын тушаалаар батлагдсан комисс Монгол улсын засгийн газрын 2014 оны  216 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын 106 талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 5 дахь хэсэг, Ашигт малтмалын газрын даргын  /хуучин нэрээр/ 2014 оны А-66 дугаар тушаалын дагуу үнэлнэ. А-66 тушаалыг дараах холбоосоор орж үзнэ үү /Линк/

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

 

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263587

 

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт /албан бичгээр/
 2. Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
 3. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ хувь Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
 4. Талбайн нэр байршил, аймаг, сумын нэр, талбайн булангийн цэгүүдийн солбицол, талбайн байршил, хилийг харуулсан зураг (2%).
 5. Үйлчилгээний хураамж 250,000 төгрөгийг Төрийн сан 100900000752 дугаартай дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримт эх хувь)
 6. Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
 7. Хууль хяналтын байгууллага болон шүүхийн маргаангүй талаарх лавлагаа
 8. Сонгон шалгаруулалтын босго үнийн 30 ба түүнээс дээш хувийг Төрийн сан 100900018408 дугаартай дансанд баримт (төлбөрийн баримт эх хувь)
 9. Геологи хайгуулын ажлын төслийн баримт бичиг
 10. Аж ахуй нэгжийн танилцуулга, хаяг, утас.

 

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР