Шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн дугаар олгох үйлчилгээний хөлс төлж  бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд цахим дугаарын системээс тухайн компанид цахим шуудан /мэйл хаяг/-аас нэвтрэх, нууц үг нь ирээгүй бол Кадастрын хэлтэст хандана уу.

Хүсэлтийг өнөөдрийн 17:00 хүртэл хүлээж авна.

Утас: 51-263923, 51-263942