АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрөл:

 

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XB-020830

Дорноговь  аймаг Баяндэлгэр сум

Далан

3570.35

Арвижих энерги ХХК

Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөрийг төлөхдөө Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.6 дахь хэсэгт заасан  алдангийг төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг Кадастрын хэлтсийн даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 160 дугаар  шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэр

1

ХV-017840

2015.03.26

Увс аймаг, Өмнөговь, Тариалан сум

2169.38

Өмнө

Активы титане ХХК

 

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс