Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт бүрэн төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 158 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

 

Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Эзэмшигчийн нэр

1

ХV-007856

2004.07.02

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сум

11692.43

Гарган толгой

Зараяа холдингс ХХК

 

 

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс

 

 

 

 

 

                         АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрөл:

 

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XB-019600

Төв аймаг Баяндэлгэр сум

Бурзай

1241.5

Мета менежмент ХХК

 

 

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс