Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5 дахь заалтыг үндэслэн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 72 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-004174

2002.02.27

Архангай,

Цэнхэр

539.59

Өлийн голын адаг

Гурван хайрханы асар ХХК

2

MV-017316

2005.05.16

Архангай,

Цэнхэр

48.87

Гүүтийн амны адаг

Сэншивэе-монгол ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс