Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хуулийн төслүүдэд санал авч байна. Саналаа 2022 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор info@mrpam.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

1.Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг эндээс үзнэ үү.

2.Дагалдах хуулиудын төслийг эндээс үзнэ үү.