2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 16 цагт эхлэхээр зарласан цахим дугаар олгох туршилтанд оролцохоор бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдэд системд нэвтрэх нууц үг бүрэн хүргэгдээгүй тул туршилт болон цахимаар дугаар олгох үйл ажиллагааг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав.   

Мөн аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2017 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 12 цаг 30 минут хүртэл үргэлжлүүлэн хүлээн авах болсныг мэдэгдье.