Ашигт малтмалын Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг цахимаар бүртгүүлэх үйл ажиллаганд Дугаар авсан аж ахуйн нэгж АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн цахим үйлчилгээний өрөөнд хуваарийн дагуу хүрэлцэн ирж, Уул уурхайн кадастрын системд өргөдлийн талбайг оруулахдаа 15 минутанд амжихын тулд 20-иос дээш солбилцол оруулах тохиолдолд урьдчилан бэлтгэсэн зургийн дүрс (shape -*.shp файл) хэрэглэхийг анхааруулж байна.

 

Жич: Урьдчилан бэлтгэсэн зургийн дүрсийг хувийн цахим шуудангаас татаж авах боломжтой.