Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн боловсруулах үйлдвэрийн техник-эдийн засгийн үндэслэл хэлэлцэх салбар зөвлөлийн 5 дугаар салбар хуралдаан  2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 15:00 цагаас эхлэн хуралдана.

Хэлэлцэх асуудал:

 

Төслийн нэр

ААН

1

  Улаанбаатар хотын Багахангай дүүрэгт байрлах Нүүрс баяжуулах болон металлургийн коксын үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл
(Хүчин чадал: 1.9 сая тн/жил кокс)

 “Ян сарьдаг оргил” ХХК


 

 

 

 

 

 

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

ЭРДЭС БАЯЛАГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ