Шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн цахим дугаар олгох үйл ажиллагааны туршилт эхлэх хугацааг аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлт, бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан 2017 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 16.00-16.10 цагийн хооронд хийгдэхээр хойшлуулав.

Үүнтэй холбоотойгоор 2017 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийг 20:00 цаг хүртэл сунгаж, туршилтанд хамруулахаар болов.

Жич: Туршилтанд хамрагдах аж ахуйн нэгжийн нэвтрэх нууц үгийг бүртгүүлсэн цахим шуудангийн хаягаар илгээнэ.

Туршилт хийгдэх холбоос: haiguul.mrpam.gov.mn