Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг 2043.72 га бүхий Зоост ус нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

109

36

22.3

42

47

23.8

2

109

33

22.6

42

47

23.8

3

109

33

22.6

42

50

6.1

4

109

36

22.3

42

50

6.1

Босго үнэ: 9,196,740 төгрөг

Талбайн код: СШ 64001

 1. Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг 259.30 га бүхий Суврагын толгод нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

110

14

0.1

43

10

0.03

2

110

12

20.75

43

10

0.03

3

110

12

20.8

43

10

1.51

4

110

11

39.81

43

10

8.24

5

110

11

39.81

43

10

53.79

6

110

14

1.81

43

10

1.51

Босго үнэ: 1,166,850 төгрөг

Талбайн код: СШ 64003

 1. Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг 447.19 га бүхий Хурын тойром нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

110

25

3.16

43

12

44.14

2

110

25

1.36

43

11

27.69

3

110

23

44.75

43

11

40.22

4

110

23

44.75

43

11

48.71

5

110

23

41.15

43

11

48.71

6

110

23

41.15

43

11

55.91

7

110

23

27.79

43

11

55.91

8

110

23

26.75

43

11

56.71

9

110

23

26.75

43

12

3.11

10

110

22

57.58

43

12

3.11

11

110

23

46.83

43

12

42.51

Босго үнэ: 2,012,355 төгрөг

Талбайн код: СШ 64005

 1. Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутаг 4049.16 га бүхий Бүрхтэй өндөр нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

110

20

58.6

43

45

3

2

110

20

58.6

43

44

4.8

3

110

21

5.8

43

44

4.8

4

110

21

5.8

43

45

3

5

110

24

5

43

45

3

6

110

24

5

43

42

56.4

7

110

22

57.4

43

42

56.4

8

110

22

57.4

43

42

49.2

9

110

24

5

43

42

49.2

10

110

24

5

43

41

30

11

110

23

33.4

43

41

30

12

110

23

33.4

43

41

40.8

13

110

23

26.2

43

41

40.8

14

110

23

26.2

43

41

30

15

110

19

25

43

41

30

16

110

19

25

43

45

3

Босго үнэ: 18,221,220 төгрөг

Талбайн код: СШ 64006

 1. Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутаг 1098.72 га бүхий Хар хошуу нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

109

57

1.79

43

54

11.12

2

109

56

29.38

43

54

11.12

3

109

56

29.38

43

54

3.92

4

109

57

1.79

43

54

3.92

5

109

57

1.79

43

53

31.52

6

109

54

1.78

43

53

31.52

7

109

54

1.78

43

55

1.51

8

109

57

1.79

43

55

1.51

9

109

57

1.79

43

54

39.16

10

109

57

5.8

43

54

35.54

11

109

57

1.79

43

54

34.04

12

109

57

1.79

43

54

19.4

13

109

56

57.5

43

54

19.35

14

109

56

57.52

43

54

16.13

15

109

57

1.79

43

54

16.17

Босго үнэ: 4,944,240 төгрөг

Талбайн код: СШ 64007

 1. Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын нутаг 6388.83 га бүхий Баян-Овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

109

0

1.72

44

35

4.49

2

108

58

8.46

44

35

4.49

3

108

58

8.46

44

34

53.69

4

109

0

1.72

44

34

53.69

5

109

0

1.72

44

33

42.12

6

109

0

1.6

44

33

42.12

7

108

56

6.06

44

33

42.12

8

108

56

6.06

44

34

3.29

9

108

55

37.26

44

34

3.29

10

108

55

37.26

44

34

32.09

11

108

53

56.46

44

34

32.09

12

108

53

56.46

44

34

6.89

13

108

51

21.66

44

34

6.89

14

108

51

21.67

44

36

48.89

15

108

55

37.26

44

36

48.89

16

108

55

37.26

44

37

17.69

17

109

0

1.72

44

37

17.69

18

109

0

1.72

44

36

27.29

19

108

59

34.86

44

36

27.29

20

108

59

34.86

44

36

20.09

21

109

0

1.72

44

36

20.09

Босго үнэ: 28,749,735 төгрөг

Талбайн код: СШ 64008

 1. Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг 10765.00 га бүхий Шар дэл нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

109

17

51.9

42

54

53.07

2

109

17

52

42

52

11.23

3

109

17

43.42

42

52

13.44

4

109

15

38.71

42

52

45.47

5

109

15

38.7

42

52

45.46

6

109

13

17.84

42

54

46.95

7

109

9

41.5

42

53

18.65

8

109

4

28.63

42

56

9.09

9

109

3

54.87

42

57

10.47

10

109

15

11.49

42

57

10.47

11

109

17

51.77

42

57

10.6

12

109

17

51.83

42

57

8.95

Босго үнэ: 48,442,500 төгрөг

Талбайн код: СШ 64018

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 2944.51 га бүхий Ханан сүүдэрт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

115

3

20

45

32

33.27

2

115

3

20

45

33

23

3

115

0

53.13

45

33

23

4

115

0

53.13

45

31

51.97

5

115

0

0

45

31

52.49

6

114

59

58.9

45

31

52.5

7

114

59

58.82

45

31

52.41

8

114

59

58.66

45

31

52.41

9

114

59

58.95

45

34

0.48

10

115

0

8.77

45

34

0.55

11

115

0

8.64

45

34

10.5

12

115

0

17.78

45

34

10.62

13

115

0

17.79

45

34

10.62

14

115

0

18.81

45

34

10.63

15

115

0

18.8

45

34

16.99

16

115

0

23.83

45

34

16.99

17

115

0

23.81

45

34

20.53

18

115

0

39.01

45

34

20.55

19

115

0

39.05

45

34

30.43

20

115

0

58.78

45

34

30.51

21

115

0

58.9

45

34

40.69

22

115

1

8.85

45

34

40.73

23

115

1

8.89

45

34

50.62

24

115

1

29

45

34

50.36

25

115

1

28.7

45

35

0.73

26

115

1

38.62

45

35

0.46

27

115

1

38.69

45

35

10.5

28

115

1

58.83

45

35

10.39

29

115

1

58.72

45

35

20.59

30

115

2

8.88

45

35

20.45

31

115

2

8.93

45

35

20.75

32

115

2

8.95

45

35

30.49

33

115

2

18.71

45

35

30.54

34

115

2

28.69

45

35

30.56

35

115

2

28.98

45

35

40.58

36

115

2

38.74

45

35

40.63

37

115

2

38.62

45

35

50.43

38

115

2

48.98

45

35

50.52

39

115

2

49.01

45

35

57.98

40

115

2

50.77

45

35

58

41

115

2

50.73

45

35

59.98

42

115

2

58.75

45

35

59.99

43

115

2

58.75

45

36

5.57

44

115

2

58.76

45

36

5.99

45

115

3

9

45

36

6

46

115

3

9.12

45

35

10.79

47

115

3

38.51

45

35

10.44

48

115

3

38.41

45

36

10.52

49

115

4

52.6

45

36

10.51

50

115

4

53.31

45

32

33.51

51

115

3

56.37

45

32

33.09

52

115

3

56.19

45

32

33.17

Босго үнэ: 13,250,295 төгрөг

Талбайн код: СШ 64022

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 4333.54 га бүхий Чоно гол нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

115

29

20.48

45

49

28.96

2

115

29

20.48

45

46

5.01

3

115

24

18

45

46

5.08

4

115

24

18

45

48

42.4

5

115

23

6.2

45

48

42.4

6

115

23

6.2

45

49

28.9

7

115

23

6.25

45

49

28.96

Босго үнэ: 19,500,930 төгрөг

Талбайн код: СШ 64024

 1. Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг 12825.12 га бүхий Улаанхайрхан нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

92

59

41.21

45

59

14.51

2

93

0

0.01

45

58

58.14

3

93

0

0.01

45

55

59.87

4

92

59

59.77

45

55

59.87

5

92

59

59.77

45

55

56.77

6

93

0

0

45

55

56.77

7

93

0

0

45

51

43.75

8

92

53

1.55

45

51

43.75

9

92

53

1.56

45

55

56.77

10

92

53

1.46

45

55

56.77

11

92

53

1.46

46

0

0.34

12

92

55

4.48

46

0

0.34

13

92

56

21.8

45

58

53.2

Босго үнэ: 57,713,040 төгрөг

Талбайн код: СШ 64027

 1. Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын нутаг 5348.23 га бүхий Цонжийн овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

102

17

56.55

45

52

34.98

2

102

22

8.46

45

52

35.29

3

102

22

8.57

45

52

35.27

4

102

23

20.57

45

52

35.36

5

102

23

20.6

45

52

35.35

6

102

23

20.57

45

52

35.35

7

102

23

20.57

45

51

29.31

8

102

22

56.3

45

51

28.74

9

102

22

57.41

45

51

5.19

10

102

23

20.57

45

51

5.76

11

102

23

20.56

45

50

46.94

12

102

22

12.84

45

50

46.92

13

102

22

12.84

45

49

25.01

14

102

21

8.74

45

49

23.34

15

102

18

54.11

45

49

23.47

16

102

18

54.11

45

49

59.29

17

102

15

1.17

45

49

59.29

18

102

15

1.17

45

52

30.19

19

102

17

56.55

45

52

30.19

Босго үнэ: 24,067,035 төгрөг

Талбайн код: СШ 64034

 1. Дундговь аймгийн Дэрэн сумын нутаг 12244.74 га бүхий Хадан хошуу нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

40

25

46

7

32.32

2

106

35

29.84

46

7

32.37

3

106

35

30.12

46

11

20.17

4

106

33

3.05

46

11

20.29

5

106

33

3.05

46

15

46.82

6

106

40

25

46

15

46.82

Босго үнэ: 55,101,330 төгрөг

Талбайн код: СШ 64044

 1.  Дундговь аймгийн Дэрэн сумын нутаг 2217.28 га бүхий Хүнхэр нуур нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

35

29.84

46

7

32.37

2

106

33

3.05

46

7

32.32

3

106

33

3.05

46

11

20.29

4

106

35

30.12

46

11

20.17

Босго үнэ: 9,977,760 төгрөг

Талбайн код: СШ 64045

 1. Дундговь аймгийн Дэрэн сумын нутаг 1291.49 га бүхий Модон зоог нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

33

7.12

46

15

57.46

2

106

30

1.38

46

15

57.46

3

106

30

1.39

46

17

42.7

4

106

33

7.12

46

17

42.7

Босго үнэ: 5,811,705 төгрөг

Талбайн код: СШ 64046

 1.  Дундговь аймгийн Дэрэн сумын нутаг 2498.23 га бүхий Дэлийн ус нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

42

32.13

46

17

16.09

2

106

38

42.79

46

17

16.09

3

106

38

42.79

46

20

1.04

4

106

42

32.13

46

20

1.04

Босго үнэ: 11,242,035 төгрөг

Талбайн код: СШ 64047

 1.  Дорноговь  аймгийн Их хэт сумын нутаг 1260.63 га бүхий Цагаан шороот нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

110

11

31.87

46

22

52.05

2

110

11

31.87

46

23

31.65

3

110

11

56.86

46

23

31.65

4

110

11

56.86

46

23

51.66

5

110

11

56.63

46

23

51.68

6

110

11

31.87

46

23

51.68

7

110

11

31.87

46

23

31.65

8

110

10

51.87

46

23

31.65

9

110

10

51.87

46

24

53.65

10

110

11

16.96

46

24

53.65

11

110

11

5.41

46

24

45.12

12

110

11

5.41

46

24

45.12

13

110

11

5.41

46

24

45.12

14

110

11

8.19

46

24

43.34

15

110

11

8.99

46

24

42.82

16

110

11

6.03

46

24

40.46

17

110

11

6.03

46

24

40.46

18

110

11

6.03

46

24

40.46

19

110

11

9.89

46

24

38

20

110

11

10.95

46

24

37.32

21

110

11

10.15

46

24

36.71

22

110

11

9.65

46

24

36.34

23

110

11

9.65

46

24

36.34

24

110

11

9.65

46

24

36.34

25

110

11

18.36

46

24

30.9

26

110

11

24.08

46

24

35.4

27

110

11

25.27

46

24

36.34

28

110

11

27.79

46

24

38.35

29

110

11

27.79

46

24

38.35

30

110

11

27.79

46

24

38.35

31

110

11

25.24

46

24

39.89

32

110

11

27.27

46

24

41.48

33

110

11

27.83

46

24

41.91

34

110

11

25.09

46

24

43.57

35

110

11

26.69

46

24

44.72

36

110

11

26.84

46

24

44.82

37

110

11

23.53

46

24

46.99

38

110

11

25.58

46

24

48.37

39

110

11

24.21

46

24

49.3

40

110

11

25.5

46

24

53.65

41

110

12

16.63

46

24

53.65

42

110

12

16.63

46

24

32.17

43

110

12

16.87

46

24

32.17

44

110

12

16.87

46

24

31.65

45

110

13

16.87

46

24

31.65

46

110

13

16.87

46

24

31.65

47

110

13

16.87

46

24

31.65

48

110

13

16.87

46

22

1.66

49

110

11

31.87

46

22

1.66

50

110

11

31.87

46

22

40.98

51

110

11

34.39

46

22

41

52

110

11

37.05

46

22

41.02

53

110

11

37.01

46

22

44.34

54

110

11

37.44

46

22

44.35

55

110

11

37.67

46

22

44.36

56

110

11

37.67

46

22

44.36

57

110

11

37.67

46

22

44.36

58

110

11

37.67

46

22

44.41

59

110

11

37.64

46

22

45.77

60

110

11

38.85

46

22

45.79

61

110

11

39.42

46

22

45.8

62

110

11

39.34

46

22

50.78

63

110

11

39.11

46

22

50.8

64

110

11

38.04

46

22

50.8

65

110

11

38.03

46

22

51.15

66

110

11

38.01

46

22

52.08

67

110

11

37.78

46

22

52.08

Босго үнэ: 5,672,835 төгрөг

Талбайн код: СШ 64048

 1. Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын нутаг 2799.80 га бүхий Өндөр Цахир нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

96

44

26.36

46

36

45.55

2

96

44

26.36

46

36

59.94

3

96

44

19.16

46

36

59.94

4

96

44

19.16

46

36

45.55

5

96

38

51.17

46

36

45.54

6

96

38

51.17

46

38

15.25

7

96

38

51.17

46

38

15.25

8

96

38

51.17

46

38

15.55

9

96

32

1.16

46

38

15.53

10

96

33

0.18

46

39

57.22

11

96

33

0.18

46

39

1.58

12

96

37

0.18

46

39

1.58

13

96

37

0.18

46

39

1.85

14

96

46

27.53

46

36

45.55

Босго үнэ: 12,599,100 төгрөг

Талбайн код: СШ 64049

 1. Ховд аймгийн Дарви сумын нутаг 10558.97 га бүхий Сүүл хар овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

93

35

15.09

47

19

15.32

2

93

35

15.09

47

19

0.16

3

93

36

44.96

47

19

0.16

4

93

36

44.96

47

18

45

5

93

38

15.04

47

18

45

6

93

38

15.04

47

18

29.84

7

93

39

29.97

47

18

29.84

8

93

39

29.97

47

18

14.68

9

93

40

30.4

47

18

14.68

10

93

40

30.4

47

17

45.23

11

93

40

44.68

47

17

45.23

12

93

40

44.68

47

16

45.47

13

93

40

30.4

47

16

45.47

14

93

40

30.4

47

16

30.31

15

93

40

15.23

47

16

30.31

16

93

40

15.23

47

16

0.21

17

93

40

0.07

47

16

0.21

18

93

40

0.07

47

15

30.54

19

93

39

15.47

47

15

30.54

20

93

39

15.47

47

15

14.72

21

93

37

0.12

47

15

14.72

22

93

37

0.12

47

15

0.44

23

93

36

15.51

47

15

0.44

24

93

36

15.51

47

14

45.28

25

93

36

0.35

47

14

45.28

26

93

36

0.35

47

14

14.96

27

93

35

45.19

47

14

14.96

28

93

35

45.19

47

13

45.51

29

93

35

30.03

47

13

45.51

30

93

35

30.03

47

13

15.19

31

93

34

45.42

47

13

15.19

32

93

34

45.42

47

13

30.35

33

93

34

0.16

47

13

30.35

34

93

34

0.16

47

13

45.51

35

93

33

29.84

47

13

45.51

36

93

33

29.84

47

13

59.79

37

93

33

0.4

47

13

59.79

38

93

33

0.4

47

14

14.96

39

93

32

14.91

47

14

14.96

40

93

32

14.91

47

14

30.12

41

93

31

45.47

47

14

30.12

42

93

31

45.47

47

14

45.28

43

93

31

0.21

47

14

45.28

44

93

31

0.21

47

15

0.44

45

93

30

30.54

47

15

0.44

46

93

30

30.54

47

15

14.72

47

93

30

0.44

47

15

14.72

48

93

30

0.44

47

19

15.32

Босго үнэ: 47,515,365 төгрөг

Талбайн код: СШ 64050

 1.  Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг 5577.49 га бүхий Хуц уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

107

12

31.43

47

29

39.72

2

107

12

31.43

47

29

23.72

3

107

12

11.51

47

29

23.74

4

107

12

11.51

47

29

23.93

5

107

12

11.37

47

29

23.86

6

107

12

11.37

47

29

7.59

7

107

12

11.51

47

29

7.59

8

107

12

11.51

47

29

7.74

9

107

12

44.44

47

29

7.73

10

107

12

44.44

47

29

21.73

11

107

13

19.43

47

29

21.73

12

107

13

19.43

47

29

38.72

13

107

13

42.43

47

29

38.72

14

107

13

42.43

47

29

53.73

15

107

14

7.44

47

29

53.73

16

107

14

7.4

47

29

59.88

17

107

15

24.38

47

29

59.88

18

107

15

24.38

47

24

52.09

19

107

10

31.39

47

24

52.13

20

107

10

31.38

47

29

21.73

21

107

10

31.42

47

29

21.73

22

107

10

31.38

47

29

40.97

23

107

10

33.25

47

29

41.73

24

107

12

11.44

47

29

41.73

25

107

12

11.4

47

30

1.76

26

107

13

24.39

47

30

1.76

27

107

13

24.43

47

29

54.73

28

107

13

0.43

47

29

54.73

29

107

13

0.43

47

29

39.72

Босго үнэ: 25,098,705 төгрөг

Талбайн код: СШ 64051

 1. Архангай аймгийн Өлзийт, Өгийнуур сумдын нутаг 5329.08 га бүхий Майхан уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

51

2.79

47

49

19.32

2

102

49

24.63

47

49

19.32

3

102

49

24.63

47

49

15.72

4

102

51

2.79

47

49

15.72

5

102

51

2.79

47

48

0.12

6

102

48

34.52

47

48

0.12

7

102

48

23.14

47

48

2.39

8

102

48

17.58

47

48

7.14

9

102

46

0.69

47

49

24.31

10

102

44

58.23

47

49

25.06

11

102

44

58.23

47

52

21.57

12

102

47

15.03

47

52

21.57

13

102

47

15.03

47

50

49.32

14

102

47

18.63

47

50

49.32

15

102

47

18.63

47

52

21.57

16

102

48

1.83

47

52

21.57

17

102

48

1.83

47

52

1.32

18

102

48

5.43

47

52

1.32

19

102

48

5.43

47

52

21.57

20

102

51

2.79

47

52

21.57

Босго үнэ: 23,980,860 төгрөг

Талбайн код: СШ 64059

 1. Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын нутаг 402.19 га бүхий Байшин толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

46

10.49

47

52

51.77

2

103

44

40.88

47

52

51.77

3

103

44

40.88

47

54

1.77

4

103

46

10.49

47

54

1.77

Босго үнэ: 1,809,855 төгрөг

Талбайн код: СШ 64061

 1. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутаг 200.29 га бүхий Өндөр ухаа нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

3

32.39

47

54

51.96

2

115

3

32.45

47

54

51.92

3

115

4

2.48

47

54

51.92

4

115

4

2.48

47

54

31.91

5

115

4

17.39

47

54

21.97

6

115

4

2.48

47

54

15.34

7

115

4

2.48

47

54

1.92

8

115

3

2.48

47

54

1.92

9

115

3

2.48

47

54

26.89

10

115

3

2.38

47

54

26.97

11

115

3

2.48

47

54

27.05

12

115

3

2.48

47

54

51.92

13

115

3

32.35

47

54

51.92

Босго үнэ: 901,305 төгрөг

Талбайн код: СШ 64062

 1. Ховд аймгийн Буянт сумын нутаг 2502.04 га бүхий Хоёрын даваа нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

44

37.04

48

5

34.31

2

91

44

37.04

48

4

49

3

91

45

29.09

48

4

49

4

91

45

29.09

48

4

38.63

5

91

45

29.44

48

4

38.63

6

91

45

29.44

48

4

38.63

7

91

47

11.7

48

4

38.63

8

91

47

11.7

48

4

38.63

9

91

47

12.09

48

4

38.63

10

91

47

11.69

48

1

37.8

11

91

43

59.28

48

1

37.8

12

91

43

59.26

48

4

1.62

13

91

43

41.09

48

4

1.62

14

91

43

41.39

48

5

34.3

Босго үнэ: 11,259,180 төгрөг

Талбайн код: СШ 64066

 1.  Ховд аймгийн Буянт сумын нутаг 413.78 га бүхий Хөх булант хар нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

46

59.17

48

6

54.27

2

91

46

59.16

48

6

1.62

3

91

46

59.28

48

6

1.62

4

91

46

59.28

48

6

0.67

5

91

45

54.25

48

6

0.67

6

91

45

54.25

48

6

1.62

7

91

45

29.25

48

6

1.62

8

91

45

29.25

48

6

1.62

9

91

45

29.16

48

6

1.62

10

91

45

29.16

48

6

1.31

11

91

45

29.09

48

6

1.09

12

91

44

57.57

48

6

1.09

13

91

44

57.57

48

6

54.27

Босго үнэ: 1,862,010 төгрөг

Талбайн код: СШ 64067

 1. Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг 3114.28 га бүхий Хүүш уул-2 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

101

44

59.18

48

13

22.77

2

101

44

55.64

48

13

22.77

3

101

42

36.71

48

15

5.09

4

101

42

12.38

48

16

4.05

5

101

42

44.49

48

17

12.3

6

101

43

21.69

48

17

12.3

7

101

43

21.69

48

17

53.74

8

101

42

17.09

48

17

53.74

9

101

41

40.09

48

18

39.56

10

101

42

47.55

48

18

39.56

11

101

42

47.55

48

19

4.76

12

101

41

39.15

48

19

4.76

13

101

41

39.15

48

19

11.96

14

101

41

24.75

48

19

11.96

15

101

41

24.75

48

19

15.56

16

101

41

17.55

48

19

15.56

17

101

41

17.55

48

19

29.96

18

101

43

27.15

48

19

29.96

19

101

43

27.15

48

19

47.3

20

101

44

59.91

48

19

47.3

21

101

44

59.54

48

16

33.56

22

101

43

55.95

48

16

33.56

23

101

43

55.95

48

16

29.96

24

101

44

59.53

48

16

29.96

25

101

44

59.42

48

15

32.36

26

101

44

36.91

48

15

32.36

27

101

44

36.91

48

15

40.97

28

101

44

13.12

48

15

40.97

29

101

44

13.12

48

15

22.55

30

101

44

36.91

48

15

22.55

31

101

44

36.91

48

15

28.76

Босго үнэ: 14,014,260 төгрөг

Талбайн код: СШ 64069

Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем / https://www.tender.gov.mn/ -д сонгон шалгаруулалтын саналыг хүлээн авна.

Ирүүлсэн саналын нээлтийг 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад цахим системээр зохион байгуулна.

 

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn/mn/mineral) –ийн “Ашигт малтмал” цэснээс болон Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудаснаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу.

Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан комисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар батлагдаж, 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон “Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох журам”-ын дагуу үнэлнэ.

Сонирхогч этгээд сонгон шалгаруулалтын босго үнийг арилжааны банкаар дамжуулж төрийн сангийн 100900018408 тоот данс руу шилжүүлнэ.

Төслийн техникийн баримт бичигт дараах материалыг цахим системд илгээнэ. Үүнд:

1. Төсөлд ажиллах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /Жич: Ашигт малтмал, газрын тосны газраас баталсан маягтыг бөглөж, геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримтыг нотариатаар баталгаажуулах/ "Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох журам”-ын 3 дугаар хавсралт Төсөлд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн жагсаалтын маягтыг бөглөнө.

2. Мэргэжлийн боловсон хүчний жагсаалт /Жич: Ашигт малтмал, газрын тосны газраас баталсан маягтыг бөглөж, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал, боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулах/ "Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох журам”-ын 2 дугаар хавсралт Төсөлд оролцох мэргэжлийн боловсон хүчний жагсаалтын маягтыг бөглөнө.

3. Байгаль орчныг хамгаалах төсөл, төлөвлөгөө / Жич: Тухайн талбайд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал/

4. Геологи хайгуулын ажлын төсөл, төлөвлөгөө /Жич: Ашигт малтмал, газрын тосны газраас баталсан мэдээлэлтэй танилцах маягтыг бөглөж хавсаргах, тухайн талбайд гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хэмжээ, хугацаа, өртөг, ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал/ “Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох журам”-ын 1 дүгээр хавсралтын мэдээлэлтэй танилцах тодорхойлолт бөглөнө.

АНХААРУУЛГА

Босго үнийг аль ч арилжааны банкаар дамжуулж төрийн сангийн данс руу шилжүүлэх бөгөөд тухайн өдрийн 16:00 цагаас хойш хийсэн гүйлгээ төрийн сангийн данс руу шилжихдээ тодорхой хугацааны /ажлын 1-2 хоног/ дараа Монгол банкаар шалгагдан шилжигдэж байгаа тул сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуй нэгжүүд хугацааг анхаарч оролцоно уу!

Босго үнийг шилжүүлсний дараа үнийн санал болон материал илгээх эрх нээгдэхийг анхаарна уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2022.11.23