Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрлүүд:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-013930

Хэнтий, Цэнхэрмандал

Мандал

351.99

Фэско ХХК

2

XV-008488

Хэнтий, Жаргалтхаан

Булгийн цагаан толгой

3273.91

Некстмайн ХХК

 

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс

2022-11-15