АМГТГ нь 2019-2021 онуудад ирүүлсэн хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө тайланг хянаж үзээд засварт буцаасныг  хавсралтаар орууллаа. 

Иймд засварт буцаасан дараах тусгай зөвшөөрөл бүхий хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөө тайланг дахин засаж ирүүлэхийг мэдэгдэж байна. файл татах

АМХХ

2022-11-09