Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрлүүд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-014474

Говь-Алтай

Дэлгэр

Дэлгэрэх-2

Жи Ар Ти Би ХХК

2

XV-014507

Говь-Алтай

Дэлгэр

Дэлгэрэх-2

Жи Ар Ти Би ХХК

3

XV-015140

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Ангархай ам

Эмэмарай ХХК

4

XV-016656

Говь-Алтай

Бугат, Төгрөг

Асгат улаан уул

Аксиспрожект ХХК

Кадастрын хэлтэс

2022-10-25