Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 227 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-000178

1995.11.23

Төв

Заамар

Тосонгийн гол

Ньюхаппи ХХК

2

XV-017867

2015.03.23

Баян-Өлгий

Цэнгэл

Хаг

Баруун гео ХХК

Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 280 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-003206

2001.04.20

Дорнод

Баяндун

Дөч гол

Хөөсгөл ХХК

2

МV-020401

2001.04.20

Дорнод

Баяндун

Дөч гол

Хөөсгөл ХХК

3

XV-017897

2015.04.03

Увс

Хяргас

Борц-1

Есөн эрдэнэ ундарга ХХК

Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 313 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-020534

2016.05.16

Ховд

Зэрэг

Ембүү толгой

Брэйвхарт ресорсиз ХХК

2

ХV-018111

2015.05.22

Өмнөговь

Баяндалай

Гүн хар заг

Цагаан-Өвөлжөө ХХК

3

XV-018241

2015.05.25

Увс

Өмнөговь, Ховд

Эмгэнт

Орд ундарга ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.

2022-07-18