Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 399 дүгээр шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-009776

2005.05.13

Улаанбаатар

Налайх

Налайхын нүүрсний орд

Луншонтяньли ХХК

2

XV-018170

2015.05.13

Увс

Наранбулаг

Шатат

Талстминерал ХХК

3

XV-019016

2016.05.12

Баян-Өлгий

Ногооннуур

Бахлай

Бодь партнерс ХХК

4

МV-011758

2006.05.12

Улаанбаатар

Хан-Уул

Бөхөг цолмон

Эн Си Эйч Эн ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС