Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн боловсруулах үйлдвэрийн  техник-эдийн засгийн үндэслэл хэлэлцэх салбар зөвлөл 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр 14:00 цагаас  хуралдана.

Хэлэлцэх асуудлын дараалал:

Төслийн нэр

ААН

1

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байгуулах Хүхрийн хүчлийн үйлдвэрийн  ТЭЗҮ

(Хүчин чадал: 40’000 тн/жил)

“Эрч кемикал” ХХК

2

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт байрлах Ган бэлдэц, катанги, ган бөмбөлгийн үйлдвэрийн ТЭЗҮ   (Хүчин чадал: 50’000 тн/жил)

“Да Бат Өргөө” ХХК

 

ЭРДЭС БАЯЛАГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ

2022.06.21