Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтын цахим сургалт Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтын цахим системийн сургалт 2022-05-04 өдөр 15:00 цагт цахимаар зохион байгуулагдах гэж байна. Сонирхсон аж ахуй нэгжүүд оролцоход нээлттэй ба доорх холбоосоор оролцоно уу. 

https://us06web.zoom.us/j/81847444329?pwd=NkpwTzlDSURGRTNLRjEvMUc3NmZ1UT09 

Zoom meeting id: 818 4744 4329

Passcode: 124869