2022 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 9 цагаас "Эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал, шийдэл" уулзалт хэлэлцүүлэг засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд болохоор боллоо.