Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар  батлагдсан “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам”-ын 3.1 заасны дагуу Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээ байгуулсан Аж ахуйн нэгжүүд 2021 оны гэрээний хэрэгжилтийн тайлангаа 03 дугаар сарын 25 ны өдөр хурлаар хэлэлцүүлэхийг мэдэгдье.

Жич: Хурал Ашигт малтмал, газрын тосны газрын хурлын зааланд болно.

Лавлах утас: 263784