Энэ оны 2 дугаар сард ОХУ-ын Роснефть компаниас нийт 77,2 мян.тн, БНХАУ-ын Петрочайна Интернэшнл компаниас нийт 12,5 мян.тн шатахуун импортлох захиалга өгсөн бөгөөд 2022 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар 62,7 мян.тн ачигдсан, 27 мян.тн шатахуун ачигдахаар хүлээгдэж байгаа бөгөөд шатахууны импорт, тээвэрлэлт хэвийн явагдаж байна.