Сонгон шалгаруулалтын урилга                                                            

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын нутаг 7768.45 га бүхий Гуулин шар нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

37

4.78

48

39

58.27

2

90

37

9.41

48

34

43.62

3

90

32

1.14

48

34

43.62

4

90

32

1.14

48

34

50.67

5

90

31

40.01

48

34

50.67

6

90

31

40.01

48

34

43.35

7

90

30

12.99

48

34

43.34

8

90

30

12.99

48

35

27.06

9

90

30

34.85

48

35

27.06

10

90

30

34.85

48

35

51.13

11

90

30

12.99

48

35

51.13

12

90

30

12.99

48

39

58.27

13

90

33

43.29

48

39

58.27

14

90

33

43.29

48

39

43.01

15

90

34

11.47

48

39

43.01

16

90

34

11.47

48

39

20.11

17

90

34

32.01

48

39

20.11

18

90

34

32.01

48

38

39.02

19

90

35

0.78

48

38

39.02

20

90

35

0.78

48

38

0.28

21

90

35

52.44

48

38

0.28

22

90

35

52.44

48

38

41.37

23

90

35

23.08

48

38

41.37

24

90

35

23.08

48

39

44.18

25

90

34

48.45

48

39

44.18

26

90

34

48.45

48

39

58.27

Босго үнэ: 34,958,025 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-1

 1. Баян-Өлгий аймгийн Бугат, Ногооннуур сумын нутаг 10206.28 га бүхий Толгод нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

3

55

49

10

12.01

2

90

3

55

49

10

12

3

90

4

44

49

10

12

4

90

4

44

49

10

12

5

90

4

44

49

10

12

6

90

4

44

49

4

44.06

7

90

7

20.94

49

4

44.06

8

90

7

20.94

49

4

7.48

9

90

5

22.62

49

4

7.48

10

90

5

22.62

49

4

25.54

11

90

4

55.08

49

4

25.54

12

90

4

55.08

49

4

4.96

13

90

6

4.19

49

4

4.96

14

90

6

4.19

49

3

55.17

15

90

6

23.16

49

3

55.17

16

90

6

23.16

49

3

34.85

17

90

7

20.94

49

3

34.85

18

90

7

20.94

49

2

29.27

19

90

6

18.95

49

2

0.71

20

90

6

18.95

49

1

24.71

21

89

59

58.95

49

1

24.71

22

89

59

58.95

49

8

37.72

23

90

2

39.2

49

8

37.72

24

90

2

39.2

49

9

35.05

25

90

1

57.56

49

10

1.73

26

90

0

0.01

49

10

1.73

27

90

0

0.01

49

10

12.01

Босго үнэ: 45,928,260 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-2

 1. Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын нутаг 7829.78 га бүхий Улаан уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

20

18.59

49

10

31.8

2

90

21

57.31

49

8

12.29

3

90

21

15

49

8

24.63

4

90

21

15

49

8

54

5

90

20

30

49

8

54

6

90

20

30

49

8

46.36

7

90

20

29.99

49

8

46.36

8

90

20

29.99

49

8

29.9

9

90

19

21.8

49

7

48.74

10

90

17

21.73

49

7

52.78

11

90

16

14.01

49

6

21.85

12

90

16

16.13

49

6

10.23

13

90

16

14.5

49

6

9.46

14

90

16

14.14

49

6

9.25

15

90

16

11.06

49

6

16.91

16

90

13

59.31

49

5

27.58

17

90

14

1.39

49

5

56.06

18

90

14

30.56

49

5

56.06

19

90

14

30.56

49

6

23.47

20

90

14

3.39

49

6

23.47

21

90

14

5.97

49

6

58.72

22

90

16

40.41

49

8

31.72

23

90

12

14.87

49

8

31.72

24

90

12

14.87

49

8

41.9

25

90

11

48.15

49

8

41.9

26

90

11

48.15

49

8

31.72

27

90

7

20.94

49

8

31.72

28

90

7

20.94

49

4

44.06

29

90

4

44

49

4

44.06

30

90

4

44

49

10

12.01

31

90

6

58.96

49

10

12.01

32

90

6

58.96

49

9

1.72

33

90

12

58.95

49

9

1.72

34

90

12

58.95

49

9

53.72

35

90

17

33.97

49

9

53.72

36

90

17

33.97

49

9

3.98

37

90

20

10.14

49

10

38.02

Босго үнэ: 35,234,010 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-3

 1. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц, Бугат сумын нутаг 8060.02 га бүхий Бугат-4 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

90

26

59.01

48

50

57.39

2

90

26

58.99

48

46

15.16

3

90

24

41.15

48

46

15.16

4

90

24

41.15

48

45

31.49

5

90

24

9.22

48

45

47.68

6

90

24

9.22

48

47

1.65

7

90

23

40.99

48

47

1.65

8

90

23

40.99

48

46

1.98

9

90

23

4.94

48

46

20.25

10

90

19

45.76

48

46

43.72

11

90

19

9.61

48

46

41.69

12

90

19

9.61

48

50

57.39

13

90

25

32.26

48

50

57.39

14

90

25

32.26

48

50

40.92

15

90

25

45.83

48

50

40.92

16

90

25

45.83

48

50

57.39

Босго үнэ: 36,270,090 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-4

 1. Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг 125.83 га бүхий Хөөвөр нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

110

10

44.68

43

8

30.21

2

110

10

44.68

43

8

45.15

3

110

12

0.26

43

8

45.15

4

110

12

0.26

43

9

0.31

5

110

12

29.93

43

9

0.31

6

110

12

29.93

43

8

45.15

7

110

12

15.42

43

8

45.15

8

110

12

15.42

43

8

30.21

Босго үнэ: 566,235 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-5

 1. Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутаг 2933.04 га бүхий Хар уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

110

42

3.64

44

44

17.12

2

110

42

27.93

44

44

9.11

3

110

42

28.07

44

44

9.09

4

110

42

28.73

44

44

8.87

5

110

42

57.07

44

44

0.43

6

110

43

39.04

44

43

45.66

7

110

43

50.96

44

43

41.45

8

110

43

51.1

44

43

41.43

9

110

43

52.41

44

43

40.99

10

110

44

36.28

44

43

28.16

11

110

40

21.66

44

43

28.16

12

110

40

21.67

44

44

11.58

13

110

38

51.68

44

44

11.58

14

110

38

51.66

44

43

51.59

15

110

39

16.67

44

43

51.59

16

110

39

16.66

44

41

51.96

17

110

39

16.66

44

40

1.58

18

110

35

1.9

44

40

1.58

19

110

38

48.33

44

41

39.68

20

110

37

1.91

44

44

1.57

21

110

40

58.94

44

45

17.76

22

110

41

26.57

44

44

47.07

23

110

41

28.05

44

44

45.63

24

110

41

28.08

44

44

45.59

25

110

41

55.6

44

44

21.55

26

110

41

55.66

44

44

21.53

27

110

41

55.68

44

44

21.49

28

110

41

56.38

44

44

21.1

29

110

42

2.52

44

44

17.5

30

110

42

3.17

44

44

17.37

Босго үнэ: 13,198,680 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-6

 1. Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутаг 3120.38 га бүхий Хөтөл нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

110

44

36.65

44

44

2.97

2

110

44

10.58

44

44

10.58

3

110

43

16.76

44

44

29.55

4

110

43

16.64

44

44

29.57

5

110

43

15.44

44

44

29.97

6

110

42

46.83

44

44

38.47

7

110

42

27.65

44

44

44.8

8

110

42

4.24

44

45

5.24

9

110

41

40.84

44

45

31.23

10

110

47

49.29

44

47

29.65

11

110

49

14.53

44

47

1.58

12

110

48

31.64

44

47

1.58

13

110

48

31.64

44

44

51.59

14

110

44

36.65

44

44

51.59

Босго үнэ:14,041,710 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-7

 1. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг 1043.24 га бүхий Суваг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

18

45.86

49

24

29.88

2

106

18

45.86

49

23

37.56

3

106

18

11.04

49

23

37.56

4

106

18

11.04

49

23

11.91

5

106

18

45.86

49

23

11.91

6

106

18

45.86

49

22

1.5

7

106

17

17.03

49

22

1.5

8

106

17

17.03

49

22

40.37

9

106

17

3.46

49

22

40.37

10

106

16

42.77

49

22

51.92

11

106

16

42.77

49

23

12.82

12

106

16

28.27

49

23

12.82

13

106

16

28.27

49

24

29.88

14

106

17

21.82

49

24

29.88

15

106

17

21.82

49

24

15.49

16

106

17

10.9

49

24

15.49

17

106

17

10.9

49

24

2.97

18

106

17

27.24

49

24

2.97

19

106

17

27.24

49

24

29.88

Босго үнэ: 4,694,580 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-8

 1. Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутаг 2535.99 га бүхий Хүрэн нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

8

24.61

45

48

29.62

2

109

8

24.61

45

48

8.64

3

109

8

24.73

45

48

8.64

4

109

8

24.73

45

48

8.62

5

109

8

51.61

45

48

8.62

6

109

8

51.61

45

47

19.64

7

109

10

41.73

45

47

19.63

8

109

10

41.73

45

46

51.63

9

109

10

50.73

45

46

51.63

10

109

10

50.73

45

46

1.64

11

109

5

31.8

45

46

1.64

12

109

5

31.8

45

48

29.59

Босго үнэ: 11,411,955 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-9

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 6360.78 га бүхий Жаргалант нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                            Уртраг      

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

3

28.68

47

32

46.66

2

102

56

54.95

47

32

46.66

3

102

56

54.95

47

36

57.05

4

103

3

28.68

47

36

57.05

Босго үнэ: 28,623,510 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-10

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 4041.33 га бүхий Зүүн гурвалжин уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                            Уртраг      

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

4

8.57

47

29

10.66

2

103

4

8.57

47

23

44.79

3

103

4

9.48

47

23

44.79

4

103

4

9.48

47

23

38.8

5

103

4

11.83

47

23

38.8

6

103

4

11.83

47

23

44.79

7

103

7

7.51

47

23

44.79

8

103

7

7.51

47

21

31.92

9

103

5

47.76

47

21

31.92

10

103

5

47.76

47

21

28.07

11

103

7

7.51

47

21

28.07

12

103

7

7.51

47

20

0.1

13

103

3

27.67

47

20

0.1

14

103

3

27.67

47

29

10.66

Босго үнэ: 18,185,985 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-11

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 1864.93 га бүхий Талын худаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

3

27.67

47

26

19.45

2

103

0

38.43

47

26

19.45

3

103

0

38.43

47

29

9.86

4

103

3

27.67

47

29

9.86

Босго үнэ: 8,392,185 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-12

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 3018.94 га бүхий Нурамт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

59

52.5

47

32

46.66

2

102

59

52.5

47

28

19.99

3

102

56

56.57

47

28

19.99

4

102

56

56.57

47

29

40.96

5

102

58

2

47

29

40.96

6

102

58

2

47

29

47.27

7

102

56

56.57

47

29

47.27

8

102

56

56.57

47

32

46.66

9

102

58

53.3

47

32

46.66

10

102

58

53.3

47

32

28.8

11

102

59

1.07

47

32

28.8

12

102

59

1.07

47

32

46.66

Босго үнэ: 13,585,230 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-13

 1. Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг 9053.93 га бүхий Чулуут нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

110

19

31

45

39

31.01

2

110

19

31

45

32

30

3

110

17

10.83

45

32

30

4

110

17

10.83

45

31

7.9

5

110

19

47.17

45

31

7.9

6

110

19

47.17

45

32

1

7

110

26

1

45

32

1

8

110

26

1

45

30

0.01

9

110

15

34.51

45

30

0.01

10

110

15

34.51

45

35

31.53

11

110

16

56.85

45

35

28.5

12

110

18

47.84

45

37

27

13

110

17

17.1

45

39

31.01

Босго үнэ: 40,742,685 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-14

 1. Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутаг 223.15 га бүхий Тал нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

17

14.91

42

59

30.12

2

102

17

14.91

43

0

0.44

3

102

19

0.16

43

0

0.44

4

102

19

0.16

42

59

30.12

Босго үнэ: 1,004,175 төгрөг

Талбайн код: СШ 62-15

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудаснаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2022 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2022 оны 2 дугаар сарын 9ий өдрийн 10 цаг 00 минутад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209 тоот өрөөнд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан комисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг/ Кадастрын хэлтсээс авах/
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/-ыг Batgerel.a@mrpam.gov.mn цахим хаяг руу илгээж сонгоны талбайн товч мэдээлэл, кадастрын зургийг авна уу.

 

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 41 дүгээр тушаалын хавсралт “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”-ын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх /Хуулбар/, сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан хүсэлт, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ /хуулбар/, итгэмжлэл, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

 

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2022.01.06