Шинэчлэн боловсруулсан "Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам"-ийн төсөлд Төрийн байгууллага болон Газрын тосны бүтээгдэхүүний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд саналаа tsend-ayush.d@mrpam.gov.mn цахим хаягаар саналаа илгээнэ үү.

1. "Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам"-ын төсөл эндээс татаж авах

2. "Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам"-ыг эндээс татаж авах

УУХҮЯ, АМГТГ

2021-12-19