Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Үндэсний тав дахь хөтөлбөрийн 1.1 дэх үйл ажиллагаанд тусгагдсаны дагуу “Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж”-ийг боловсруулан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор баталсан.

Иймд геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд дээрх зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана уу.

Зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР