Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 338 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-016891

2011.07.25

Дархан-Уул

Хонгор

Буурт

Газар хэвлий ХХК

2

МV-000085

1996.06.29

Төв

Баян

Элэгний булаг

Монгол керамик ХХК

3

МV-003512

2001.07.10

Сэлэнгэ

Ерөө

Бургастайн дунд хэсэг

Оюу майнинг энд эксплорейшн ХХК

4

МV-015604

2010.06.24

Ховд

Мянгад

Мянгад

Жаргалантрашаант ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.