Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг 3378.81 га бүхий Өвөлж нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

89

10

32.67

48

56

5.72

2

89

10

32.67

48

59

55.72

3

89

14

26.52

48

59

55.72

4

89

14

26.52

48

56

5.72

 

Босго үнэ: 15,204,645 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-1

 1. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг 1649.76 га бүхий Битүү салаа нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

88

38

45.16

48

52

30.43

2

88

38

45.16

48

54

0.31

3

88

37

17.18

48

54

0.31

4

88

37

17.18

48

55

1.35

5

88

41

3.4

48

55

1.35

6

88

41

3.4

48

52

30.43

Босго үнэ: 7,423,920 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-2

 1. Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг 2044.87 га бүхий Бодончийн гол нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

31

31.15

46

12

28.38

2

92

31

31.15

46

12

13.11

3

92

32

5.42

46

12

13.11

4

92

32

5.42

46

11

59.74

5

92

32

41.74

46

11

59.74

6

92

32

41.74

46

11

48.15

7

92

33

19.43

46

11

48.15

8

92

33

19.43

46

11

30.62

9

92

34

0.54

46

11

30.62

10

92

34

0.54

46

10

50.59

11

92

33

2.87

46

9

11.15

12

92

31

7.54

46

9

11.14

13

92

31

7.54

46

11

10.66

14

92

30

1.87

46

11

10.66

15

92

30

1.87

46

12

28.38

Босго үнэ: 9,201,915 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-3

 1. Ховд  аймгийн Булган сумын нутаг 1610.27 га бүхий Баарангийн урд тал нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

17

42.41

45

55

46.98

2

91

17

42.41

45

54

12.15

3

91

17

23.62

45

54

12.15

4

91

17

23.62

45

54

2

5

91

15

3.05

45

54

2

6

91

14

56.96

45

54

5.82

7

91

14

33.82

45

54

12.91

8

91

13

48.21

45

54

21.89

9

91

13

33.51

45

54

25.66

10

91

13

33.51

45

54

31.22

11

91

13

20.64

45

54

31.22

12

91

13

11.39

45

54

37.61

13

91

13

11.39

45

54

54.99

14

91

13

24.38

45

54

54.99

15

91

13

24.38

45

55

1.46

16

91

13

31.68

45

55

4.58

17

91

13

38.69

45

55

8.01

18

91

13

52.1

45

55

8.01

19

91

13

52.1

45

55

20.51

20

91

14

1.04

45

55

33.71

21

91

14

15.3

45

55

33.71

22

91

14

15.3

45

55

46.98

Босго үнэ: 7,246,215 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-4

 1. Увс аймгийн Өмнөговь сумдын нутаг 393.43 га бүхий Хайчийн булаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

91

52

44.72

49

25

44.68

2

91

52

44.72

49

25

30.4

3

91

54

0.47

49

25

30.4

4

91

54

0.47

49

25

15.23

5

91

55

0.07

49

25

15.23

6

91

55

0.07

49

25

0.07

7

91

55

30.4

49

25

0.07

8

91

55

30.4

49

24

29.97

9

91

55

15.23

49

24

29.97

10

91

55

15.23

49

24

44.91

11

91

54

0.31

49

24

44.91

12

91

54

0.31

49

25

0.07

13

91

52

30.44

49

25

0.07

14

91

52

30.44

49

25

15.23

15

91

52

0.12

49

25

15.23

16

91

52

0.12

49

25

44.68

Босго үнэ: 1,770,435 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-5

 1. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутаг 2024.22 га бүхий Хараат нэртэй талбай

 

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

20

26.38

49

17

33.04

2

94

20

38.61

49

17

27.75

3

94

20

48.46

49

17

28.65

4

94

21

41.29

49

17

18.16

5

94

21

41.29

49

17

0.28

6

94

22

9.67

49

17

0.28

7

94

22

9.67

49

17

12.52

8

94

22

27.31

49

17

9.02

9

94

24

31.31

49

17

1.88

10

94

24

32.26

49

17

0.8

11

94

24

32.26

49

15

21.76

12

94

20

26.69

49

15

21.76

13

94

20

26.69

49

15

21.76

14

94

20

26.67

49

15

21.76

15

94

20

14.71

49

15

43.09

16

94

18

59.57

49

17

57.05

17

94

19

19.93

49

17

49.54

18

94

19

39.43

49

17

42.36

19

94

19

58.01

49

17

38.67

Босго үнэ: 9,108,990 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-6

 1. Завхан аймгийн Завханмандал сумын нутаг 15047.96 га бүхий Баруун шувуун уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

36

49.76

48

15

1.65

2

94

36

49.76

48

12

46.66

3

94

36

28.8

48

12

46.66

4

94

36

28.8

48

5

5

5

94

44

19.57

48

5

5

6

94

44

19.57

48

5

1.58

7

94

36

59.71

48

2

1.66

8

94

30

59.73

48

7

1.91

9

94

31

29.82

48

10

1.89

10

94

32

19.76

48

11

41.7

11

94

33

59.7

48

12

41.66

12

94

33

29.7

48

14

31.66

13

94

37

29.7

48

17

1.67

14

94

39

58.71

48

15

35.14

15

94

39

58.92

48

15

1.67

Босго үнэ: 67,715,820 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-7

 1. Завхан аймгийн Завханмандал сумын нутаг 4556.45 га бүхий Баянхайрхан нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

44

59.76

48

19

1.66

2

94

44

59.76

48

15

1.65

3

94

40

1.03

48

15

1.65

4

94

40

1.03

48

15

47.19

5

94

40

39.57

48

15

47.19

6

94

40

39.57

48

15

50.14

7

94

40

1.03

48

15

50.14

8

94

40

1.03

48

19

1.66

Босго үнэ: 20,504,025 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-8

 1. Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын нутаг 4209.3 га бүхий Бүүрцэг толгой-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

96

31

26.73

45

48

51.66

2

96

29

0.15

45

48

51.53

3

96

29

0.16

45

51

1.5

4

96

27

50.61

45

51

1.51

5

96

27

50.61

45

55

31.19

6

96

29

33.73

45

55

31.19

7

96

31

22.47

45

53

47.25

8

96

30

0.51

45

51

37.97

9

96

31

59.74

45

49

43.74

Босго үнэ: 18,940,635 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-9

 1. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутаг 2304.83 га бүхий Бага богд нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

101

44

34.34

44

46

57.49

2

101

44

34.34

44

43

48.06

3

101

42

42.42

44

43

48.06

4

101

42

42.42

44

45

7.06

5

101

42

39.23

44

45

7.06

6

101

42

39.23

44

43

48.06

7

101

41

26

44

43

48.06

8

101

41

26

44

46

52.75

9

101

42

27

44

46

43.21

Босго үнэ: 10,371,735 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-10

 1. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутаг 3988.75 га бүхий Бага богд-1 талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

101

55

50.2

44

47

48.02

2

101

55

50.2

44

43

48.22

3

101

52

49.93

44

43

48.22

4

101

52

49.93

44

44

22.22

5

101

52

46.85

44

44

22.22

6

101

52

46.85

44

43

48.22

7

101

51

44.86

44

43

48.22

8

101

51

44.86

44

47

48.02

Босго үнэ: 17,949,375 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-11

 1.  Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын нутаг 5092.44 га бүхий Шар тойром  нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

20

34.66

45

49

23.52

2

102

20

34.66

45

46

8.22

3

102

18

6.89

45

46

8.22

4

102

18

6.89

45

47

54.69

5

102

17

3.93

45

47

54.69

6

102

17

3.93

45

47

5.35

7

102

17

53.7

45

47

5.35

8

102

17

53.7

45

46

8.22

9

102

13

43.76

45

46

8.22

10

102

13

43.76

45

49

23.34

Босго үнэ: 22,915,980 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-12

 1. Дорнод аймгийн Гурванзагал, Чойбалсан сумдын нутаг 5186.96 га бүхий Сүүж нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                                      Уртраг          

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

1

59.24

48

52

48.13

2

114

56

35.73

48

52

48.13

3

114

56

35.73

48

56

16.02

4

114

57

4.73

48

57

1.99

5

115

0

2.38

48

57

2.01

6

115

0

2.38

48

56

51.79

7

115

1

6.33

48

57

22

8

115

1

59.04

48

57

10.14

Босго үнэ: 23,341,320 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-13

 1. Дундговь аймгийн Дэрэн сумын нутаг 2498.23 га бүхий Өгөөмөр нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                                      Уртраг          

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

38

42.79

46

17

16.09

2

106

38

42.79

46

20

1.04

3

106

42

32.13

46

20

1.04

4

106

42

32.13

46

17

16.09

Босго үнэ: 11,242,035 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-14

 1. Дундговь аймгийн Дэрэн сумын нутаг 14462.79 га бүхий Өгөөмөр-2 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                                      Уртраг          

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

33

3.05

46

7

32.32

2

106

33

3.05

46

15

46.82

3

106

40

25

46

15

46.82

4

106

40

25

46

7

32.32

Босго үнэ: 65,082,555 төгрөг

Талбайн код: СШ 55-15

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны  өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2021 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг/ Кадастрын хэлтсээс авах/
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2021.06.17