Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/28 тушаалаар батлагдаж 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/16 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын төслийг боловсруулж, холбогдох яамдаас санал авсан бөгөөд тус журмын төслийн хэлэлцүүлгийг цахимаар зохион байгуулж байгаа тул өргөнөөр оролцоно уу.

Хугaцаа:

2021 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрийн 17 цаг 30 минут

/ Олон улсын хурал давхацсан тул цагийг 1 цагаар хойшлуулсныг мэдэгдье /

Сэдэв:

Кадастр-тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Meeting ID: 976 2946 4563

Passcode: 752688