Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн газартай гэрээ байгуулах аж ахуйн нэгжүүдэд гэрээний төслийг хүргүүлж байна.

Гэрээний төсөл татаж авах: https://wetransfer.com/downloads/3afa03441c44205a1e42d162baf25a2120210204032851/91f00cc95fbe90e38eeda5f059f14b6620210204032905/1a7408