2019 онд гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын тайланг цахимаар ирүүлсэн боловч алдаатай, шаардлага хангаагүйн улмаас засварт буцаагдсан дараах жагсаалтанд байгаа тайланг 2021 оны 2 дугаар сарын 01-ны дотор засварлан цахимаар илгээж, шаардлагатай тайлбар, үндэслэлийг албан бичгээр ирүүлэн тайлангаа баталгаажуулна уу. 

Дээрх хугацаанд тайлангаа хянуулж, геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулаагүй аж ахуй нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрлийг Ашигт малтлмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн  56.1.4, Зөрчлийн тухай хуулийн 7.11 дүгээр зүйлийн 2.2-д заасаны дагуу тус тус арга хэмжээ авах болохыг мэдэгдье!

ААН-ийн нэрс

ТЗ-ийн дугаар

Тайлангийн төлөв байдал

Буцаасан хэсэг

1

Хамтын эх булаг

XV-016892

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

2

Минюу шиши

MV-020417

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

3

Мэйн ланд блайкгоулд

XV-017810

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

4

Бест коппер гоулд корпорейшн

XV-017181

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

5

Бест коппер гоулд корпорейшн

XV-017183

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

6

Алтан-Ар

XV-020341

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

7

Ди Эйч Пи

XV-016977

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

8

Эрдэнэсийн эрэг

XV-020880

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

9

Есөнхаш эрдэнэ

MV-021220

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

10

Баатарван транс

MV-020855

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

11

Дэвжих интернешнл

XV-019686

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

12

Эл Ти Ди

MV-021059

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

13

Баяраам

XV-021412

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

14

Юниверсаль логгинг

XV-019301

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

15

Талстбурхант

XV-014392

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

16

Ариг майнинг

XV-020145

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

17

Тайхар-Орд

MV-020763

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

18

Ти Эм Жи групп

XV-019972

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

19

Ти Эм Жи групп

XV-020064

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

20

Ти Эм Жи групп

XV-020314

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

21

Демситрейд

XV-019133

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

22

Мэжикстэйшин

XV-014008

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

23

Ану Майнинг Минералс

MV-005798

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

24

Гоулд-Оптивелл

MV-012395

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

25

Легал медиа

XV-019262

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

26

Гео хайгуул

XV-019433

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

27

Аукумо майнз

XV-021147

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

28

Уулсзаамар

MV-012763

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

29

Заамарын их алт

MV-020429

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

30

Тэмүүлэн-Орших

XV-020536

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

31

ЗААКИ

XV-017941

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

32

Си Эй Эм

XV-011128

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

33

Монголстандарт

XV-015029

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

34

Монголстандарт

XV-015051

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

35

Метал саплай

XV-019815

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

36

Болоргол

XV-017597

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

37

Эс Кью Эс

XV-015346

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

38

Гучингийн алт

XV-012650

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

39

Говьфайндерс

XV-014679

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

40

Алтанбумбат овоо

XV-012649

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

41

Фэстжампер

XV-018074

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

42

Чингисийн алтан зоос

XV-019117

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

43

Чингисийн алтан зоос

XV-018549

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

44

АЖФ

XV-018229

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

45

АЖФ

XV-018040

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

46

АЖФ

XV-017824

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

47

АЖФ

XV-018431

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

48

Арвижих орд

XV-019228

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

49

Бигэрхайрхан

XV-014786

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

50

Бигэрхайрхан

XV-014788

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

51

Даблью Ти Эл Ди

XV-019656

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

52

Бигэрхайрхан

XV-018957

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

53

Модун хаад

XV-021352

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

54

Цагааннуур групп

XV-018003

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

55

Ди Эйч Эл

XV-020985

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

56

Сэрүүндэнжийн өргөө

XV-019626

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

57

Соларнано энержи

XV-018788

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

58

Дэвжих арвин орд

XV-021326

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

59

Дэвжих арвин орд

XV-021326

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

60

Эрдэнэжас

XV-021407

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

61

Эн Си Жи Ти

XV-017716

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

62

Иххүрмэн

XV-020114

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

63

Повер Стон

XV-019238

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

64

Сумэру

XV-014660

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

65

Болоргол

XV-014138

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

66

Домогт хээр

XV-018741

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

67

Иххүрмэн

XV-019343

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

68

Гео таван эрднэс  монголиа

XV-017767

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

69

Ди Эйч Эл

XV-017828

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

70

Сайенс-Элементс

XV-015445

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

71

Эрхэсмайнинг

MV-020391

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

72

Тайширын хүдэр

MV-017077

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

73

Гео зил

MV-021278

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

74

Баяжтату

XV-014307

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

75

Баяжтату

XV-014308

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

76

Түшигт-Ээл

XV-019572

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

77

Бугантнандин

MV-005959

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

78

Өсөх түмэн баясах

XV-019564

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

79

Гүрвэлжингоо

XV-020839

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

80

ВҮС

XV-016853

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

81

Дэлгэр баян дэлгэрэх

XV-015359

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

82

АНДЕРГРАУНД ГОЛД МАЙНИНГ

XV-021232

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

83

Цогц эрин транс

XV-019900

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

84

Батбадмаараг

XV-020181

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

85

Сайхантөмөрт

XV-021197

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

86

Цэрэнбадам

XV-013964

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

87

Ши Ри Дун Шинг

XV-017772

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

88

Мэжиклаборатори

XV-018630

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

89

Монголбридж Ресурс

XV-021370

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

90

Шинэ уянга

XV-014787

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

91

Энх-Ембүү

XV-013938

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

92

Тавин-Эх

MV-010714

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

93

Грандхаски интернэшнл

XV-013464

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

94

Ньюголден кроун

XV-012739

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

95

Билэгтзурвас

MV-013403

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

96

Хос кварц

XV-021436

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

97

УБ ресурс

XV-020022

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

98

Шинэбаялаг

XV-019974

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

99

БУМБ

XV-014802

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

100

Хүдрэнт

MV-017256

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

101

Си Жи Си Эм

XV-017024

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

102

Олон ихт баян

XV-020816

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

103

Карьерферрум

XV-011573

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

104

Багатаян

MV-000150

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

105

БУУЛБЛ

MV-020904

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

106

Мөнхдалай энержи

XV-021286

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

107

ЭРБЖЭР

XV-014032

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

108

Үүртмайнинг

MV-020546

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

109

Дарьгангын их тал

XV-013624

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

110

Булгантайхар

XV-015562

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

111

Айбо консалтинг

XV-021145

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

112

Уулсноён

XV-020871

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

113

Новонэт майн

XV-017989

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

114

Новонэт майн

XV-020337

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

115

Хутагт өлзийт говь

XV-020284

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

116

Очгүн

XV-005036

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

117

Жи Эс Би майнинг

MV-021130

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

118

Монгол манганейз натурал ресурс

XV-013693

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

119

Тэнгисконстракшн

XV-020599

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

120

Дамбат

MV-011114

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

121

Дүншинхэние

MV-015077

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

122

Хүрэн цав майнинг

XV-019632

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

123

Метал инвест медком

XV-013816

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

124

И Эм Жи Ар

XV-016691

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

125

МЖМ монгол

XV-021306

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

126

МЖМ монгол

XV-019759

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

127

Фокус гоулд майнинг монголиа

XV-017140

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

128

Готикголд

XV-018609

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

129

Өргөн мандал говь майнинг

MV-005850

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

130

Арвижихмандал

MV-015590

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

131

Хан-Асур

XV-021517

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

132

Эрдэнийн гялтгануур

XV-014614

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

133

Кормонмайн хаус

MV-011950

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

134

Арома амт

XV-014775

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

135

Монгол чүнчен энержи индастри групп

XV-021437

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

136

ГД трейд

XV-021230

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

137

Нью-Орем

XV-014219

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

138

Милленумсинержи ресурс

XV-018147

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

139

Иххүрмэн

XV-018446

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

140

Бэлчир эрдэнэ

XV-020106

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

141

Ийстгоби ресурс

XV-019248

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

142

Цахирцагаан гол

XV-013901

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

143

Лидер гоулд

XV-017138

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

144

Говьсайхан майнинг

XV-019268

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

145

ТСГ

XV-020270

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

146

Эхлэл ургац энержи

XV-020347

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

147

Эхлэл ургац энержи

XV-020375

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

148

Монголросцветмет

MV-000173

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

149

Өлгий толбо

XV-018961

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

150

Ганбат тулга

XV-002162

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

151

Металл эрэл хайгуул

XV-017898

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

152

Интерсале

XV-020061

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

153

Интерсале

XV-020163

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

154

Монинг давн гоулд

XV-017141

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

155

Болдгянтболд

XV-017862

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

156

Болдгянтболд

XV-018810

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

157

Хао шен

XV-021045

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

158

Агммайнинг

MV-017452

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

159

Улаанбухнууд

XV-015208

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

160

УТЖ

XV-015314

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

161

Платинумланд

XV-019809

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

162

Дадизи юиан

MV-009817

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

163

Билгүүн-Эрдэс

XV-012800

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

164

Хонгор эко

XV-018367

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

165

И Эс энд Си Эс

XV-019100

Засварт буцаасан

Хоосон

166

Дэ-Юан

XV-019147

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

167

Бигстоне

XV-018421

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

168

Авад ресурс

XV-020222

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

169

Эй Би Пи Капитал

XV-018012

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

170

Сонортрейд

MV-001817

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

171

Бугант дорф

XV-019634

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

172

Мөнхийн хэлхээ

XV-020103

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

173

Мөнхийн хэлхээ

XV-018045

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

174

Төв эрдэнэ сант

XV-015296

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

175

Юу Ти Эм Эн

XV-019614

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

176

Баруун гео

XV-018324

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

177

Баруун гео

XV-017867

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

178

Эбэг

XV-018175

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

179

Дэ-Юан

XV-019971

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

180

Туяа-Ундрам

XV-013571

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

181

Туяа-Ундрам

XV-013570

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

182

Азаргын гол чонот

XV-020918

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

183

Азаргын гол чонот

XV-020917

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

184

Азаргын гол чонот

XV-020916

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

185

Азаргын гол чонот

XV-020915

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

186

Азаргын гол чонот

XV-020913

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

187

Металл-Опт

XV-017925

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

188

Би Ти Ти Ай

XV-017940

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

189

Би Ти Ти Ай

XV-019995

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

190

Би Ти Ти Ай

XV-020065

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

191

Вита майн

XV-020457

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

192

Мончин

XV-017988

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

193

Эрэл

XV-013164

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

194

Жи Би Эм Ди

XV-015063

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

195

Эй Би Пи Менежмент

XV-018408

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

196

Эм Жи Эм Жи

XV-014897

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

197

Алтансүлжээ системос

XV-014436

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

198

Их орд эко лайн

XV-020395

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

199

Их сүү

XV-017748

Засварт буцаасан

Геологийн хэсэг

200

Сауд гоби блейк гоулд

XV-014105

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

201

Тэргүүн гарц

XV-017785

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

202

Флюмон

MV-013179

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

203

Голденхилл

XV-021231

Засварт буцаасан

Зардлын доод хэмжээ

204

Заамарын их алт

MV-020428

Засварт буцаасан

Хүлээлгэн өгөх

АМГТГ-ын Геологи, хайгуулын хэлтэс