Маягт 7 болон Байгаль орчны байцаагчийн дүгнэлт ирүүлээгүй  болон дахин засварт буцаасан тайланг хянах боломжгүй байна. Иймд АМТХ-н 48.5-д заасны дагуу нэмэлт засвараа бүрэн гүйцэт хийж ирүүлэхийг мэдэгдэж байна.

Компаний нэрТЗ-ийн дугаарТайлангийн огнооАМ-ын ангилалТөлөв
1Хан рояалXV-0201782016ЦИМ, ГХЭ, хар ховор металл02/15/2017 23:02 PM
2Өү Ти Эс ДиXV-0197052016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:47 PM
3Шинэ монгол хаад группXV-0182842016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:56 PM
4Эм Эн Пи ЭмXV-0178212016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/15/2017 19:48 PM
5БаяннүүргэстэйMV-0132762016ЦИМ, ГХЭ, хар ховор металл02/15/2017 23:44 PM
6Фэйстмедиа группXV-0191152016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:10 PM
7ХантулуйXV-0200172016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/15/2017 18:45 PM
8Баяннөмрөг уулXV-0077622016Нүүрс, уламжлалт бус газрын тос02/15/2017 20:08 PM
9ТундерклапXV-0145202016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 16:20 PM
10Хамтын эх булагXV-0168922016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 22:45 PM
11ТБЭСXV-0153382016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/15/2017 14:02 PM
12Холбообаян нуурXV-0195482016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 13:28 PM
13НОЗАXV-0186412016Нүүрс, уламжлалт бус газрын тос02/15/2017 15:57 PM
14Чандмань Алтай майнингXV-0200932016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:20 PM
15Хүрээ дэлXV-0125862016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/15/2017 17:09 PM
16Нутгийн буян группXV-0203502016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 19:05 PM
17Хан рояалXV-0195152016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 21:51 PM
18Чанд-ҮйлсXV-0181032016ЦИМ, ГХЭ, хар ховор металл02/15/2017 19:49 PM
19Эй Би Пи ПартнерсXV-0180532016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 16:45 PM
20БэллаумXV-0184372016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 23:15 PM
21Найзууд-ӨргөөXV-0181722016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 23:28 PM
22Найзууд-ӨргөөXV-0179992016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 23:38 PM
23Фэйстмедиа группXV-0185862016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 18:15 PM
24Дадизи юианXV-0139612016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:43 PM
25Алт-ИмпэксXV-0195862016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 13:02 PM
26Галт-ҮнэгXV-0144752016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 15:55 PM
27БигэрхайрханXV-0189572016Үнэт, өнгөт металл02/14/2017 16:44 PM
28ДУОXV-0182822016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 18:43 PM
29Алт-ИмпэксXV-0181502016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 11:21 AM
30Дадизи юианXV-0149552016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:44 PM
31Галлант старXV-0134292016Нүүрс, уламжлалт бус газрын тос02/14/2017 17:57 PM
32ТИММОТXV-0195582016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 13:49 PM
33Баян майнингXV-0195572016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 13:36 PM
34ЗолмайнингXV-0192272016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:48 PM
35Ганхүлэг хурдXV-0183712016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/15/2017 23:26 PM
36Эко энвайронментал консалтингXV-0195592016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 13:44 PM
37Ганхүлэг хурдXV-0183112016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 23:33 PM
38Майн индастри консалтингXV-0196572016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 00:05 AM
39ПлатинумландXV-0198092016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 19:12 PM
40Талын Монгол ГруппXV-0177412016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 13:27 PM
41Талын Монгол ГруппXV-0186432016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 11:01 AM
42Эй Би Пи КапиталXV-0180122016Үнэт, өнгөт металл02/14/2017 13:16 PM
43Голден гео физикXV-0188012016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 15:11 PM
44Эм Жи Эм ЖиXV-0149992016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 23:54 PM
45Алтан оргил ресурсXV-0194582016ЦИМ, ГХЭ, хар ховор металл02/15/2017 10:49 AM
46Сайхан улаан оргилXV-0190632016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 19:30 PM
47Сайхан улаан оргилXV-0180252016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:03 PM
48Сайхан улаан оргилXV-0193652016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 20:11 PM
49Ди Эй ЖиXV-0198802016Үнэт, өнгөт металл02/13/2017 15:35 PM
50ТалстбурхантXV-0139752016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/14/2017 17:23 PM
51Сайхан талын хишигXV-0198512016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 19:06 PM
52Их талын бэлчирXV-0195422016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 18:46 PM
53ЛхагважинXV-0127302016Үнэт, өнгөт металл02/13/2017 15:38 PM
54Занаду энержи ресорсэс монголиаMV-0172792016Нүүрс, уламжлалт бус газрын тос02/10/2017 17:18 PM
55Апекс майнинг консалтинг сервисэсXV-0187782016Үнэт, өнгөт металл02/14/2017 13:23 PM
56ТалстминералXV-0187422016ЦИМ, ГХЭ, хар ховор металл02/14/2017 13:04 PM
57ШохойтнурууXV-0176742016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/13/2017 23:10 PM
58Ар Ай Жи ЭсXV-0199982016ЦИМ, ГХЭ, хар ховор металл02/15/2017 11:39 AM
59ШохойтнурууXV-0099532016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/10/2017 18:25 PM
60СТБЛXV-0180772016Үнэт, өнгөт металл02/15/2017 16:57 PM
61Лотусбаялаг флурспарXV-0189552016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал01/25/2017 15:24 PM
62Цог-УринXV-0178262016Үнэт, өнгөт металл02/09/2017 12:16 PM
63Юумэд хайрханXV-0192242016Металл бус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал02/14/2017 11:48 AM