Зорилго: Ашигт малтмалын ашиглах үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө хянаж, зөвшөөрөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд тэсэлгээ хийх аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх.

Зохион байгуулах хэлбэр: Google meet

Хэзээ: 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулна.

Тэсэлгээтэй ААН-үүдийн цахим тайлан, төлөвлөгөөний системд бүртгэлтэй е-мэйл хаягаар нэвтрэх нууц үг, зааврыг илгээх болно.

Та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг хүсье.

Лавлах утас: 51-263709