Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 269 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-020590

2016.07.01

Дархан-Уул

Хонгор

Өрмөгтэй

Ийст эжиа майнинг ХХК

2

МV-011853

2006.07.06

Улаанбаатар

Налайх

Зүүн жигүүр

Таваншүтээн трейд ХХК

3

XV-007856

2004.07.02

Дорноговь

Улаанбадрах

Гарган толгой

Заяара холдингс ХХК

4

МV-017566

2014.07.03

Төв

Баян

Шанд худаг-2

Тэвхэн ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.