Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 163 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-019889

2013.04.08

Дорноговь

Даланжаргалан

Цахир толгод

Талст дөл баяжмал ХХК

2

ХV-017929

2015.04.07

Баянхонгор

Баацагаан, Баянцагаан

Эрдэнэ

Ланд-Оре ХХК

3

ХV-020068

2016.04.04

Дундговь

Хулд

Очир

ТДЛБЧ ХХК

4

XV-019047

2016.04.04

Сэлэнгэ

Орхонтуул

Тохой-1

Олз газар ХХК

5

МV-005651

2003.04.19

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Өлзийт гол

Ододгоулд ХХК

6

ХV-019656

2016.04.13

Дундговь

Дэлгэрхангай

Дэлгэрэх

Даблью Ти Эл Ди ХХК

7

XV-021326

2010.04.16

Дундговь

Өлзийт

Цагаан толгой

Дэвжих арвин орд ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.