АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 143 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-021267

2019.03.18

Дорнод

Баянтүмэн, Матад

Зоогийн цагаан овоо

Мөнхдалай энержи ХХК

2

ХV-013570

2008.04.18

Дорноговь

Даланжаргалан

Далангийн гашуун

Туяа-Ундрам ХХК

3

ХV-013571

2008.04.18

Дорноговь

Даланжаргалан

Зүүн далан

Туяа-Ундрам ХХК

4

ХV-021254

2019.03.21

Говьсүмбэр, Төв

Баянтал, Баян

Тал

Эрдгео ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.