PDF файлаар татаж авах

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2014 оны 239, 2015 оны 511, 2017 оны 37 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

Сонгон шалгаруулалтын журмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицол

1. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг 847,99 га бүхий “Далт” нэртэй талбайд 

Талбайн солбицлууд :

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

33

10.48

46

25

51.58

2

99

33

10.48

46

24

21.59

3

99

30

0.49

46

24

21.59

4

99

30

0.49

46

25

14.51

5

99

30

32.56

46

25

14.51

6

99

30

32.56

46

25

28.32

7

99

31

4.81

46

25

28.32

8

99

31

4.81

46

25

42

9

99

31

22

46

25

42

10

99

31

22

46

25

14

11

99

31

48

46

25

14

12

99

31

48

46

24

56

13

99

32

23

46

24

56

14

99

32

23

46

24

56

15

99

32

23.01

46

24

56

16

99

32

23.01

46

25

31.01

17

99

31

56.01

46

25

31.01

18

99

31

56.01

46

25

53.83

19

99

31

56.01

46

25

55

20

99

33

3.41

46

25

55

Босго үнэ: 1.902.912  төгрөг

Талбайн код: СШ 17-1

2. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг 1270,41 га бүхий “Алаг” нэртэй талбайд 

Талбайн солбицлууд :

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

40

10.46

46

13

21.57

2

99

40

10.46

46

12

1.56

3

99

41

0.21

46

12

1.57

4

99

41

0.21

46

11

1.56

5

99

39

27.66

46

11

1.56

6

99

39

27.66

46

11

18.28

7

99

38

21.49

46

11

18.28

8

99

38

21.46

46

11

26.58

9

99

37

49.59

46

11

26.58

10

99

37

30.46

46

11

31.56

11

99

37

48.46

46

12

1.56

12

99

38

0.47

46

12

1.56

13

99

38

0.47

46

12

21.58

14

99

38

32.2

46

13

14.46

15

99

38

36.46

46

13

21.57

Босго үнэ: 2.849.880  төгрөг

Талбайн код: СШ 17-2

3. Сэлэнгэ  аймгийн  Баянгол  сумын   181.82 га бүхий  “Баян” нэртэй талбайд  

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

28

15.19

48

58

15.19

2

106

28

15.19

48

58

45.51

3

106

28

30.35

48

58

45.51

4

106

28

30.35

48

58

59.79

5

106

28

45.51

48

58

59.79

6

106

28

45.51

48

59

14.96

7

106

29

14.96

48

59

14.96

8

106

29

14.96

48

58

15.19

Босго үнэ:  245,700 төгрөг

Талбайн код: СШ 17-3

4. Ховд  аймгийн Алтай, Мөст  сумдын нутаг 5623.7 га га бүхий “Мөст” нэртэй талбайд     

Талбайн солбицлууд :

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

25

39.57

46

25

59.3

2

92

25

39.57

46

25

42.76

3

92

26

0.31

46

25

42.76

4

92

26

0.31

46

25

55.66

5

92

27

29.19

46

25

55.66

6

92

28

33.21

46

25

44.58

7

92

28

33.21

46

25

36.63

8

92

28

52.24

46

25

36.63

9

92

28

52.24

46

25

27.72

10

92

29

2.73

46

25

27.72

11

92

29

2.73

46

25

14.08

12

92

29

11.65

46

25

14.08

13

92

29

11.65

46

25

6.23

14

92

29

20.4

46

25

6.23

15

92

29

16.25

46

24

42.21

16

92

29

35.29

46

24

32.15

17

92

24

59.46

46

21

37.77

18

92

24

59.46

46

22

21.41

19

92

22

59.47

46

22

21.41

20

92

22

59.47

46

25

9.8

21

92

24

59.35

46

26

24.42

22

92

24

59.43

46

26

24.47

23

92

24

59.43

46

26

46.43

24

92

23

19.02

46

27

36.64

25

92

23

15.64

46

28

6.24

26

92

22

57.61

46

28

17.77

27

92

23

51.24

46

28

15.73

28

92

23

56.26

46

28

15.55

29

92

24

59.43

46

27

59.51

30

92

25

58.88

46

27

44.44

31

92

27

13.39

46

25

59.3

Босго үнэ: 12.620.300  төгрөг

Талбайн код: СШ 17-4

 1. Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын  цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.    
 2. Үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөг төлж Сонгон шалгаруулалтын  талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 309 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечилэн хүлээлгэн өгнө.
 4. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 9 цаг 30 минутад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 5. Ирүүлсэн саналыг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын тушаалаар батлагдсан коммисс  Уул уурхайн сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, уг журамд Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 126 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үнэлнэ.
 6. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг: Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 309 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263704
 7. Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд: 
 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал  /маягт СШ-3 /
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)   
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)    
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай /Сонгон шалгаруулалтын саналыг нээсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоног/ байршуулсан баталгаа
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)   
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал. (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Ашигт малтматын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг. / Кадастрын хэлтсээс авах /
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан – 100900000752  тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР