Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 93 дугаар шийдвэрээр:

 

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-020301

2016.02.04

Өмнөговь

Мандал-Овоо, Ханхонгор, Цогт-Овоо

Ухаа Овоо

Нэгүн гэрэгэ ХХК

2

ХV-019059

2016.02.04

Төв

Баян

Баян айраг

Монгол баянбат чэнгрүй инвестмэнт ХХК

3

ХV-020096

2016.02.03

Дорнод

Дашбалбар

Шанд

Трансвайд металс ХХК

4

XV-020135

2016.02.03

Өмнөговь

Ханбогд

Улаан хад

Дөлгөөндөл

цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын кадастрын хэлтэс