Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 2019-2020 оны хамтын хэлэлцээрийг байгуулсантай холбогдуулан 2019 оны хамтын гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх тул хайгуулын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан мэдээг хавсралтын дагуу гарган ирүүлнэ үү.

Хавсралт:     https://mrpam.gov.mn/2020.02.19.pdf