Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд  2018 онд гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа баталгаажуулна уу.

1Компаний нэрсТ/З-н дугаартайлан
2ОДНЭXV-018983Тайлан
3Модот-УулXV-011005Тайлан
4Жавхлантболд майнингXV-019543Тайлан
5Сансар сүлжээXV-015007Тайлан
6Арвижих ордXV-019228Тайлан
7Мэйн ланд блайкгоулдXV-017810Тайлан
8Эрдэнэсийн эрэгXV-020880Тайлан
9СкарнXV-021091Тайлан
10СкарнXV-021090Тайлан
11Өгөөмөрговийн нуурXV-019067Тайлан
12МөнхжаранXV-021041Тайлан
13Ханхул ресурсXV-019797Тайлан
14Ханхул ресурсXV-018605Тайлан
15Ханхул ресурсXV-020326Тайлан
16Ханхул ресурсXV-019075Тайлан
17БоролзойXV-018181Тайлан
18М-Гурван-Өв трейдXV-019273Тайлан
19ФэстжамперXV-018074Тайлан
20Ачлалт хүүXV-019951Тайлан
21Галакси консалтингXV-020099Тайлан
22ЭрдэнэгипсXV-013386Тайлан
23Хар-АлмандинXV-017921Тайлан
24Хар-АлмандинXV-018051Тайлан
25Өү Ти Эс ДиXV-019705Тайлан
26МонголианхээдвэйXV-020212Тайлан
27Алтан-АрXV-020341Тайлан
28Улаанхэцийн шандXV-014055Тайлан
29ЮбиксолюшнXV-019966Тайлан
30Очир дайргаXV-019747Тайлан
31Чингисийн алтан зоосXV-019117Тайлан
32Чингисийн алтан зоосXV-018549Тайлан
33ОрогоулдXV-019284Тайлан
34Юниверсаль логгингXV-019301Тайлан
35Агартайн оргилXV-020187Тайлан
36ЗүлэгтбулагXV-015986Тайлан
37Их хүрэн толгойXV-017022Тайлан
38ГүрвэлжингооXV-018575Тайлан
39ТодцахирXV-020374Тайлан
40ИххүрмэнXV-020114Тайлан
41ИххүрмэнXV-019343Тайлан
42БаганатремиконXV-017936Тайлан
43Төгөлдөр майнингXV-018919Тайлан
44Юү И Ар Ти Си Эф ЖиXV-018474Тайлан
45Эрдэнийн гялтгануурXV-014614Тайлан
46Баян-АлтXV-019088Тайлан
47Нутгийн хашXV-013138Тайлан
48Нутгийн гантигXV-014201Тайлан
49Дорнод содиум сульфатXV-015397Тайлан
50БигэрхайрханXV-014788Тайлан
51БигэрхайрханXV-014786Тайлан
52Американстандарт ресурсXV-014809Тайлан
53Гучингийн алтXV-012650Тайлан
54Алтанбумбат овооXV-012649Тайлан
55Эй Би Пи ДевелопментXV-018799Тайлан
56Наймган-ОрдXV-020900Тайлан
57Универсалнобле сольюшнсXV-020160Тайлан
58Универсалнобле статесXV-020202Тайлан
59Универсал нобле саксесXV-019575Тайлан
60Аариг газарXV-020260Тайлан
61Универсалнобле трейдXV-020219Тайлан
62ХэлиосхиллXV-019353Тайлан
63Универсалнобле медикалXV-020203Тайлан
64Универсалнобле медикалXV-020084Тайлан
65Өмний их талXV-013735Тайлан
66Универсалнобле хеалтXV-020166Тайлан
67Милленумсинержи ресурсXV-018147Тайлан
68Универсалнобле хеалтXV-020248Тайлан
69Универсалнобле эймXV-020234Тайлан
70МонголламберXV-019374Тайлан
71Универсалнобле химикалXV-020279Тайлан
72ОросгэрэлXV-017356Тайлан
73Универсалнобле эймXV-019762Тайлан
74УБ ресурсXV-020022Тайлан
75Универсалнобле эймXV-020153Тайлан
76МонголстандартXV-015051Тайлан
77УниконXV-019376Тайлан
78Эн Си Жи ТиXV-017716Тайлан
79Домогт хээрXV-018741Тайлан
80Алтан од майнингXV-017928Тайлан
81МөнхбичигтXV-018180Тайлан
82Бест коппер гоулд корпорейшнXV-017181Тайлан
83Бест коппер гоулд корпорейшнXV-017183Тайлан
84ЖАСКОXV-018173Тайлан
85МончинXV-017988Тайлан
86Галт-ҮнэгXV-014475Тайлан
87Зая кристалXV-019979Тайлан
88Зая кристалXV-020267Тайлан
89Эс И Эм СиXV-014863Тайлан
90Эм Би Би Си майнингXV-019118Тайлан
91Хэрлэнголын үйлсXV-013406Тайлан
92Хэрлэнголын үйлсXV-013405Тайлан
93МочистоунXV-015114Тайлан
94Өгөөмөр өргөөXV-010335Тайлан
95Эн Эс Ти Эс группXV-019949Тайлан
96БаяжтатуXV-014308Тайлан
97БаяжтатуXV-014307Тайлан
98Файв Хиллс Ресурс ХХКXV-018975Тайлан
99НэмнэXV-019347Тайлан
100БУМБXV-014802Тайлан
101Шинэ эрдэнэ интернэшнлXV-019266Тайлан
102Халиун төгсXV-013551Тайлан
103Тэргүүн сод ордXV-020585Тайлан
104Тэргүүн сервисXV-020018Тайлан
105ВийвсорсесXV-019213Тайлан
106Ар Ай Жи ЭсXV-019998Тайлан
107Ар Ай Жи ЭсXV-019894Тайлан
108РеалкокореаXV-014430Тайлан
109АксиспрожектXV-019034Тайлан
110АксиспрожектXV-016656Тайлан
111МайнтөмөрXV-013428Тайлан
112МайнтөмөрXV-017618Тайлан
113Газрын хүдэрXV-020439Тайлан
114МН ба ахасXV-012731Тайлан
115Эс Ди БаянхашXV-018665Тайлан
116Эс Ди БаянжалгаXV-021029Тайлан
117ДемситрейдXV-019282Тайлан
118Ти Эм Жи группXV-020314Тайлан
119Ти Эм Жи группXV-020064Тайлан
120Ти Эм Жи группXV-019972Тайлан
121Нуклер энэржи монголиаXV-005359Тайлан
122Фалкон-ЭксплорейшнXV-019198Тайлан
123Эф Эйч ЭлXV-019390Тайлан
124Эф Эйч ЭлXV-018458Тайлан
125Зэст-АлтайXV-019488Тайлан
126ЛукрийXV-013082Тайлан
127Ариг майнингXV-020145Тайлан
128ИххүрмэнXV-018446Тайлан
129Борын хөндийXV-014683Тайлан
130УТЖXV-015314Тайлан
131ХангайнжинчлэлXV-013026Тайлан
132БумбатXV-017149Тайлан
133Болор оргил майнингXV-019425Тайлан
134Жи Пи ЭфXV-021034Тайлан
135Жи Пи ЭфXV-021033Тайлан
136Жи Пи ЭфXV-021032Тайлан
137Шинэ оюут майнингXV-020346Тайлан
138Ай Эн ДиXV-013053Тайлан
139Гарнет кристалXV-019649Тайлан
140Ти Жи ВайXV-016788Тайлан
141Таван од ресоурсXV-019930Тайлан
142ЛХАXV-011797Тайлан
143Зэт энд Эйч ЮуXV-019053Тайлан
144ГэрэлтшинэчлэлXV-019076Тайлан
145Эрдэнийн гүн говьXV-019716Тайлан
146Руби стоунXV-020854Тайлан
147ДорныншимXV-013225Тайлан
148Эс Кью ЭсXV-017357Тайлан
149Эс Кью ЭсXV-015346Тайлан
150Эс Кью ЭсXV-020817Тайлан
151Үндэсний эко олборлогчXV-019574Тайлан
152ЧДМXV-019414Тайлан
153АЖФXV-018229Тайлан
154АЖФXV-018040Тайлан
155АЖФXV-018431Тайлан
156МөнхбичигтXV-019077Тайлан
157Сэтгэлийн үүрXV-019553Тайлан
158Алтан жигүүр майнингXV-019089Тайлан
159РивадиXV-017139Тайлан
160ГенергоXV-020176Тайлан
161Юумэд хайрханXV-017844Тайлан
162Синхизит ресурсXV-019891Тайлан
163ВҮСXV-016853Тайлан
164МонголстандартXV-015029Тайлан
165Чалко минералзXV-019172Тайлан
166Голден гоби резервсXV-019402Тайлан
167Майнинг депозитXV-019303Тайлан
168Элемент стокXV-019121Тайлан
169Нэгүн гэрэгэXV-019962Тайлан
170Нэгүн гэрэгэXV-020152Тайлан
171Нэгүн гэрэгэXV-020301Тайлан
172БритишмайнингXV-014539Тайлан
173Дарцагтын шилXV-019490Тайлан
174Майнперфект сольюшнXV-018223Тайлан
175Монголиан топ фийлдXV-015461Тайлан
176Юу Ти Эм ЭнXV-019614Тайлан
177Ембүү минералсXV-017860Тайлан
178Ганбат тулгаXV-002162Тайлан
179ХангайлэндXV-014768Тайлан
180БаяраамXV-006501Тайлан
181Хэмжээлшгүй-ОдXV-017855Тайлан
182МайндкомпасXV-020169Тайлан
183СтаминаXV-015422Тайлан
184Ханбогд эксплорэйшнXV-018444Тайлан
185Ханбогд эксплорэйшнXV-018447Тайлан
186Бэлчир эрдэнэXV-020106Тайлан
187Улз голXV-018215Тайлан
188Метал саплайXV-019815Тайлан
189Хонгор экоXV-018367Тайлан
190Ихкристалл геоXV-020285Тайлан
191ШианганюнтунXV-012582Тайлан
192ПибодиXV-019484Тайлан
193Эй Би Пи МенежментXV-018408Тайлан
194Гэрэлт хүдэрXV-019072Тайлан
195Магнет-АйронXV-019419Тайлан


Геологи, хайгуулын хэлтэс