Иргэн А.Алтанхуягийн гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 181/Ш32019/11010 дугаартай захирамжийн дагуу гуравдагч этгээд болох “Эс эс жи пи” ХХК-нд үүсгэсэн иргэний хэргийн маргаан шүүхээр хянан шийдвэрлэгдэж шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл тухайн аж ахуйн нэгжийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх, барьцаалахыг хориглож байна.