Уул уурхайн компьютержсан кадастрын системийн цахим хуудсанд гэмтэл гарсан тул түр хугацаанд ажиллахгүй болсныг мэдэгдье.

Кадастрын хэлтэс